„Informatyka w produkcji” to cykliczne konferencje – spotkania z kadrą zarządzającą produkcją w firmach z różnych branż. Spotkania te są ważnym elementem w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją.

24 września 2013 w rozpoczyna się już 7 cykl, pod hasłem: „101 rozwiązań na problemy w produkcji”. Tematyka skupiona będzie wokół zaprezentowania narzędzi do planowania produkcji, szybszego tworzenia planów produkcyjnych i wprowadzania zmian w planach – zwłaszcza tam gdzie planowanie produkcji poddane jest dużej zmienności.

Każdy cykl spotkań „Informatyka w produkcji” ma na celu uzyskanie odpowiedzi na to pytanie:

Jak wykorzystać informatyzację do budowania przewagi konkurencyjnej firmy?

Pokazujemy jak wykorzystać narzędzia informatyczne – a dokładniej system ERP i jego rozbudowane możliwości m.in. do:

 • Usprawnienia komunikacji i wymiany informacji
 • Planowania wszystkich zasobów
 • Analizy potencjału firmy
 • Analizy rentowności firmy
 • Analizy i oceny wszystkich zaplanowanych działań w celu znalezienia przyczyn odchyleń i zakłóceń w procesie ich realizacji
 • Redukcji kosztów i minimalizacji stanów magazynowych
 • Szybszego przygotowania planów produkcyjnych i ich aktualizacji na bieżąco – nawet przy dużych zmianach planów

Terminarz konferencji:

 • 24 września – Poznań
 • 25 września – Łódź
 • 26 września – Warszawa
 • 1 października – Wrocław
 • 2 października – Katowice
 • 3 października – Kielce
 • 8 października – Bydgoszcz
 • 9 października – Gdańsk
 • 10 października – Szczecin