Streamsoft Prestiż

w ENIKA

Główne korzyści z użytkowania Streamsoft Prestiż, na które wskazuje Enika, firma z 27-letnim doświadczeniem rynkowym w branży energoelektroniki przemysłowej:

  • Sprawna realizacja zamówień
  • Wzrost konkurencyjności i wydajności
  • Kontrola kluczowych procesów

Jeśli okaże się, że rzeczywiste koszty i czas produkcji są inne niż planowane, możemy odpowiednio i szybko zareagować. Długoterminowe gromadzenie danych [w systemie Streamsoft Prestiż – przyp. red.], które można ze sobą porównywać w kontekście klientów, zleceń czy podobnych projektów

jest olbrzymim wsparciem w zarządzaniu firmą oraz w podejmowaniu strategicznych decyzji przez Zarząd.

Bartosz Szyller,
V-ce Prezes Zarządu ENIKA

Referencje

System ERP dla branży energoelektroniki

    System ERP dla branży energoelektroniki

    Wypełnij formularz, a otrzymasz Case Study

    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: