Zarządzanie Projektami


Zasoby

Zarządzanie Projektami


Zasoby

Zasoby

Planowanie projektu wiąże się z rozpisaniem go na zadania, opracowaniem harmonogramu realizacji prac i kosztów oraz przypisaniem do nich zasobów. Te ostatnie to nic innego, jak pracownicy (robocizna), materiały i sprzęt – w skrócie RMS. Innymi słowy wszystko to, co jest potrzebne firmie do zrealizowania planu.

W systemie Streamsoft Verto pracowników, sprzęt i materiały rezerwujemy już na etapie planowania projektu. W tym celu wystarczy przypisać określone zasoby do poszczególnych zadań, określić czasy ich użycia oraz koszt, a w razie wystąpienia konfliktów system sam nas o tym poinformuje.

W systemie na bieżąco można sprawdzić:

  • Na jakim etapie znajduje się projekt
  • Poziom obciążenia jednostek roboczych, maszyn
  • Jak wygląda zużycie materiałów i ewentualne domówić brakujące
  • Jak kształtują się koszty i cały budżet danego przedsięwzięcia

Ewidencję zasobów możemy w systemie podejrzeć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest podgląd z poziomu pojedynczego zadania, grupy zadań lub projektu. Tu w szczególności możemy zweryfikować jakiego typu zasoby i w jakiej wartości zostały przypisane do projektu, w rozbiciu na sprzęt, robociznę i materiały. Drugim sposobem jest wykorzystanie „Kalendarza zasobów”.

System Streamsoft Verto wyposażony został w pełen zestaw narzędzi ułatwiających całościową ocenę podejmowanych przez firmę działań.

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy:
Branża:

Miejscowość:

Dane kontaktowe


Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu