Zarządzanie Projektami


Sterowanie projektem bez utraty celu

Zarządzanie Projektami


Sterowanie projektem bez utraty celu

Sterowanie projektem bez utraty celu

Zarządzanie projektami, złożonymi pod względem organizacyjnym, wiąże się z koniecznością stałej kontroli budżetu, ustalania harmonogramu prac oraz analizowania i kontrolowania ich przebiegu. W procesie realizacji projektem ważne jest wyznaczenie etapów, na podstawie których tworzony jest harmonogram projektu, współgrający z nim plan zużycia materiałów, ilość roboczogodzin i zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów czy rezerwacja sprzętu, maszyn.

Streamsoft Verto wspiera proces sterowania projektem. Ujednolica dane potrzebne do podejmowania istotnych decyzji przy tworzeniu konkretnego zadania. Koordynuje i monitoruje postęp realizacji, analizuje i umożliwia porównywanie osiągnięć, wykrywa problemy i identyfikuje zagrożenia.

Wyznaczenie celu przy realizacji projektu jest kluczowe dla efektu końcowego. System koordynuje prace związane z projektem, weryfikując zadania w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym.

System umożliwia m.in.:

 • Kontrolę podstawowych danych – nazwa, słownikowy rodzaj zadania, planowana data rozpoczęcia i czas trwania
 • Kontrolę danych rozszerzonych – procent wykonania, typ ograniczenia nadany przez kierownika projektu i ewentualny opis
 • Kontrolę załączników, czyli wszystkie dokumenty związane z zadaniem, np. projekt, pozwolenia, dokumentacja od inwestora itp.
 • Kontrolę zasobów w podziale na sprzęt, robociznę, materiały i bilans materiałów
 • Koordynację zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami, np. zakończenie-rozpoczęcie czy zakończenie-zakończenie
 • Tworzenie raportów wykonania na podstawie informacji wynikających z raportów ogólnych, raportów z dokumentów, raportów robocizny, raportów sprzętu czy procentu wykonania
 • Kontrole kosztów, ujętych jako ogólne, planowane, rzeczywiste i budżetowe
 • Analizę, a dokładniej analizę wartości wypracowanej wraz z jej graficzną prezentacją oraz wynikającymi z niej wskaźnikami

System Streamsoft Verto dostarcza szereg narzędzi, które pozwalają kontrolować stan projektu w odniesieniu do zadanego terminu, stopnia zaawansowania prac, czy możliwości podejmowania szybkich decyzji.

  Prezentacja systemu ERP

  Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.  Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
  adresu e-mailnumeru telefonu