Zarządzanie Projektami


Kosztorys/Budżet i kontrola kosztów

Zarządzanie Projektami


Kosztorys/Budżet i kontrola kosztów

Kosztorys/Budżet i kontrola kosztów

Realizacja projektu niesie za sobą nakłady finansowe. Są to koszty, które w projekcie dzielone są na pośrednie, bezpośrednie i dodatkowe (tzw. below the line cost). Pierwsze stanowią koszt pracy (robocizna), koszt materiałów (materiały) i koszt wyposażenia kapitałowego (sprzęt).

W projekcie najczęściej rozliczane są koszty pośrednie, czyli te związane z prawidłowym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego, realizującego dane zadanie. W skład kosztów pośrednich wchodzą: koszty administracji, transportu, ogrzewania i oświetlenia oraz delegacji czy szkoleń. Te koszty można w systemie Streamsoft Verto ująć na kilka sposobów, m.in. za pomocą odpowiedniego rozdzielnika kosztów.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kosztów dodatkowych, nie przewidzianych na początku projektu (below the line cost) i związanych np. z najmem, opłatami lokalnymi lub innymi kosztami technicznymi, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji projektu.

System Streamsoft Verto w maksymalny sposób upraszcza proces wprowadzania kosztów związanych z projektem i je kontroluje. System umożliwia:

 • Przy dodawaniu odpowiedniego dokumentu (FV, WZ) przypisanie go do właściwego projektu
 • Systematyczne wprowadzanie raportów wykonania
 • Podgląd ujęcia kosztów w formie graficznej, w zakładce „Analiza”

  Prezentacja systemu ERP

  Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.  Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
  adresu e-mailnumeru telefonu