System ERP kompleksowo wspomaga firmę, zapewniając jej wydajną pracę i większą rentowność. Dlatego wielu przedsiębiorców myśli o wdrożeniu tego rozwiązania, ale jednocześnie – aby odciążyć budżet – szuka różnych sposobów na sfinansowanie jego zakupu.

Popularną formą wsparcia są obecnie dotacje UE. Ile wynosi takie dofinansowanie? Jak je uzyskać? Na co dokładnie można je przeznaczyć? Sprawdź!

Inwestycja w nowoczesny system ERP może być wyzwaniem zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy znajdują się na początku swojej drogi biznesowej i wciąż rozwijają (i stabilizują) działalność. W ich przypadku zakup oprogramowania z własnych funduszy oznacza czasami duże obciążenie dla budżetu, które może ograniczyć inne potrzebne wydatki. Np. na nowe środki transportu, maszyny, czy nieruchomości (w tym magazyny) itp.

Dzięki dotacjom UE przedsiębiorcy mogą skorzystać np. z pożyczki, bez konieczności sięgania po własne środki. Efekt? Oszczędności, które można inwestować w inne niezbędne rzeczy i jednocześnie możliwość korzystania z zalet systemu ERP.

Na co dokładnie można przeznaczyć środki z dotacji ?

Na co można wydać środki z dotacji? To zależy od konkretnego programu, ale większość z nich premiuje innowacyjność i wdrażanie nowych technologii. Oprócz systemów ERP może to być np. zakup maszyn produkcyjnych itp. W programach wspomina się też o ogólnej cyfryzacji, robotyzacji i wsparciu dla firm, które planują rozwijać się zgodnie z ideą nowoczesnej produkcji 4.0, opartej m. in. na inteligentnych systemach. Dotacje obejmują też badania w zakresie nowych technologii, które podnoszą konkurencyjność biznesów (np. opracowanie nowego produktu oraz B+R).

Poniżej kilka przykładów:

 • Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń
 • Szkolenia pracowników (obsługa maszyn, technologii)
 • Zakup nowoczesnej infrastruktury IT
 • Nabycie patentów, licencji i wiedzy typu know – how
 • Systematyczne badania i rozwój (B + R)
 • Zmiana w procesie produkcji lub sposobie świadczenia usług
 • Wprowadzenie rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych, których efektem jest sprzedaż nowych produktów i usług

Kto może ubiegać się o Dotacje UE?

Programy przeznaczone są dla różnych beneficjentów. Jednak największe wsparcie dotyczy firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Poniżej przedstawiamy polską klasyfikację firm wg ilości pracowników, rocznego obrotu i bilansu:

 • Średnie przedsiębiorstwa: <250 pracowników; roczny obrót do 50 mln; roczny bilans 43 mln
 • Małe przedsiębiorstwa: <50 pracowników; roczny obrót do 10 mln; bilans roczny do 10 mln
 • Mikro przedsiębiorstwa: <10 pracowników; roczny obrót do 2 mln; bilans roczny do 2 mln

Warto podkreślić, że firmy mogą brać udział w programach organizowanych, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Przykładem jest wojewódzki program –  Lubuski Fundusz Europejski skierowany do firm z województwa lubuskiego.

Ile wynosi dofinansowanie w ramach dotacji dla firm MŚP?

Wysokość dotacji zależy od kosztów, jakie firma przeznaczyła na wdrożenie innowacji/ nowych technologii. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i programu środki mogą pokryć np. 15%, 30%, 45% itd. takiej inwestycji.

Poza tym przedsiębiorcy mogą się też starać o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo.

W jaki sposób środki z dotacji trafiają do beneficjenta?

Formy finansowania

Wsparcie ma różną formę. Są to np.:

 • Koszty zwrotne
  Przykład? Firma kupuje system ERP i otrzymuje częściowy zwrot środków z funduszu.
 • Kredyty z dotacją
  Udzielane przez banki. Rozwiązanie dobre dla firm z krótką historią kredytową, które nie mogą przez to otrzymać środków w ramach standardowego kredytu.
 • Tzw. pożyczki płynnościowe
  Przykład? Pożyczka płynnościowa dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią Covid – 19, którą przedsiębiorca spłaca bez odsetek!

Jak otrzymać dotacje na system ERP?

Pierwszy krok polega na znalezieniu konkursu/programu odpowiedniego dla swojej działalności i zapoznaniu się z jego wymaganiami – często restrykcyjnymi. Są one gwarancją, że wsparcie otrzymują firmy z największym potencjałem innowacyjności, które efektywnie wykorzystają uzyskane środki.

Co dalej?

Drugi krok polega na przygotowaniu wniosku, zebraniu potrzebnych dokumentów i złożeniu ich w odpowiedniej instytucji. Kompletny wykaz niezbędnych dokumentów zawierają wytyczne konkretnego konkursu. Istotnym elementem jest zazwyczaj biznesplan, tworząc go, warto zasięgnąć porady specjalistów. Pozwoli to uniknąć błędów, które mogą spowodować odrzucenie wniosku o dotacje.

Trzeci krok? …. Cierpliwość. Czas rozpatrzenia wniosku i przyznania funduszy jest różny, ale im bardziej złożony program, tym prawdopodobnie dłużej to potrwa.

Czwartym i ostatnim krokiem jest rozliczenie wniosku o płatność już po zrealizowaniu projektu (badaniach, szkoleniach itd.)

Jak pomagamy firmom uzyskać dotacje ?

Chcesz skorzystać z dotacji? Mamy doświadczenie w realizacji projektów IT w ramach środków uzyskiwanych z UE.

Jak?

 • Uzyskujemy informacje o dotacjach w regionie
 • Kontaktujemy się z firmami zewnętrznymi, które zajmują się pozyskiwaniem dotacji.

Wypełnij formularz i umów się na konsultację z naszym ekspertem, który przedstawi koszt wdrożenia systemu i omówi kwestie dotacji.

  Finansowanie systemu ERP

  Chcesz poznać szczegóły naszych ofert? Wypełnij formularz!

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: