Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Streamsoft Verto


Lepsza strona biznesu

Logistyka magazynowa

System umożliwia podział magazynu na dowolne miejsca składowania. Obrót towarowy na poszczególnych miejscach składowania jest prowadzony za pomocą odpowiednich dokumentów. Moduł wspomaga proces inwentaryzacji, gdyż istnieje możliwość przeprowadzania inwentaryzacji magazynu wg miejsc składowania. Posiada automatyczny generator kodów miejsc składowania wg dowolnej struktury i poziomu zagłębienia.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

 • Definiowanie hal magazynowych
 • Definiowanie stref odkładczych w magazynie
 • Wprowadzanie podziału magazynu na dowolne miejsca składowania
 • Generowanie kodów miejsc składowania wg dowolnej struktury
 • Obsługę pojemności każdego miejsca składowania
 • Dokumentowanie obrotu na miejscach składowania

  Prezentacja systemu ERP

  Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

  Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: