Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe zapewnia pełną kontrolę nad majątkiem trwałym firmy, jak i wartościami niematerialnymi oraz prawnymi.

Wspiera procesy związane z:

  • Uwzględnieniem szczególnych przypadków amortyzacji (w tym sezonowej) oraz ulg inwestycyjnych
  • Ograniczeniem wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania
  • Księgowaniem odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu do modułu Finanse i Księgowość
  • Otwarciem oraz zamknięciem roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy

Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co umożliwia m.in. wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej.

Odpisy amortyzacyjne generowane są z uwzględnieniem metod amortyzacji:

  • liniowej
  • degresywnej
  • jednorazowej itp

Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego

W celu filtrowania danych i tworzenia różnorodnych zestawień użytkownik dysponuje mechanizmem definiowanych cech i grup.

Mechanizm cech zapewnia możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu dla samochodów lub numer atestu dla maszyn.

Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Mechanizm grup oparty jest o wielopoziomową drzewiastą strukturę dowolnie rozbudowywaną przez użytkownika. Jeden środek trwały może należeć do wielu niezależnych grup.

Inwentaryzacja majątku trwałego

Moduł Środki Trwałe pozwala wygenerować arkusze spisowe oraz w pełni rozliczyć inwentaryzację zgodnie z podziałem na pola spisowe wprowadzone w słowniku miejsc użytkowania.

Opcjonalnie możliwe jest także generowanie kodów kreskowych (np. na podstawie numerów inwentarzowych) wprost z systemu oraz wsparcie procesu inwentaryzacji kolektorami danych.

Wydruki i zestawienia

Poza standardowymi wydrukami tabel amortyzacyjnych w ujęciu bilansowym i podatkowym, istotnym ułatwieniem jest dostępność wydruków dokumentów przyjęcia, likwidacji, zmiany miejsca użytkowania czy zmiany danych środka trwałego. Użytkownik może również tworzyć własne wydruki definiowane oraz raporty.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu