Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Serwis

Moduł przeznaczony jest dla firm zajmujących się serwisem dowolnego rodzaju sprzętu, warsztatów samochodowych o dowolnej specjalizacji lub firm usługowych. Wspomaga pracę poprzez ułatwienie codziennych czynności związanych z obsługą zleceń serwisowych oraz poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do wielu istotnych informacji. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z modułem Handlowo-Magazynowym systemu ERP Streamsoft Prestiż. Automatyzuje proces wystawiania dokumentów, takich jak: zlecenia napraw, dokumenty magazynowe, dokumenty sprzedaży. Pozwala na analizę historii napraw i pracy serwisantów.

Interfejs systemu

Kalkulacja wstępna dla zlecenia serwisowego

Moduł Serwis umożliwia wykonanie kalkulacji wstępnej dla zlecenia serwisowego, na usługi i materiałowe planowane do realizacji zlecenia. Wynikiem kalkulacji jest oferta dla klienta. Użytkownik może porównać planowane koszty realizacji zlecenia z kosztami rzeczywistymi.

Schematy serwisowe

W module Serwis użytkownik może zdefiniować schematy serwisowe, czyli planowane sposoby działania dla urządzeń takie, jak np. przeglądy okresowe. Schematy umożliwiają zaplanowanie przychodów za dany okres. Schematy łączy się z typami przedmiotów – inaczej wygląda schemat dla aut osobowych, a inaczej dla maszyn i urządzeń. Do zlecenia serwisowego wybierane są konkretne pozycje ze schematu serwisowego dla danego typu przedmiotu. Po wybraniu w systemie zlecenia serwisowego, kalkulacja wstępna tworzy się z automatu. Dane do kalkulacji pobierane są ze schematu serwisowego.

Serwis online

Moduł Serwis umożliwia użytkownikom dostęp przez internet do:

 • Planowanych zadań
 • Planowanych zleceń serwisowych
 • Schematów serwisowych powiązanych z przedmiotem zlecenia i klientem
 • Listy schematów

Pozostałe funkcjonalności

 • Prowadzenie słownika serwisowanego sprzętu z możliwością zdefiniowania dowolnych cech np. nr nadwozia, nr ramy, nr seryjny, nr unikatowy itp.
 • Możliwość zdefiniowania dowolnych rodzajów zleceń serwisowych i dowolnych cech
 • Prowadzenie słownika wykonywanych usług
 • Prowadzenie ewidencji zleceń serwisowych z możliwością filtrowania i szukania
 • Wydruk przyjęcia sprzętu do serwisu
 • Prowadzenie archiwum zleceń serwisowych z możliwością filtrowania i szukania
 • Wystawianie dokumentów WZ powiązanych ze zleceniem serwisowym dokumenty WZ mogą być wystawiane od zlecenia do magazynu lub od magazynu do zlecenia serwisowego
 • Prowadzenie listy napraw powiązanych ze zleceniem
 • Możliwość wartościowego podziału wykonanych usług na kilku serwisantów
 • Rozliczenie zlecenia serwisowego z automatycznym wystawieniem faktury VAT, zawierającej części z dokumentów WZ oraz wykonane usługi
 • Kilka postaci wydruków faktury VAT rozliczającej zlecenie: usługa zbiorcza z dodatkową specyfikacją wykonanych usług, usługa zbiorcza bez specyfikacji, wszystkie usługi analitycznie na fakturze VAT
 • Możliwość wystawiania dowolnych korekt do faktur rozliczających zlecenia

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Informacje o firmie

Wielkość firmy (liczba pracowników) Liczba użytkowników systemu

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Nazwa firmy Imię i nazwisko Numer telefonu
Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |