Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Serwis

Moduł wspomaga pracę związaną z obsługą zleceń serwisowych, kalkulacją ich kosztów oraz zapewnia szybki dostęp do bieżących i archiwalnych informacji. Jest w pełni zintegrowany z modułem Handlowo-Magazynowym systemu Streamsoft PRO, co umożliwia wymianę różnego rodzaju danych.

Wspiera procesy związane z:

 • Prowadzeniem słownika wykonywanych usług z możliwością ich zdefiniowania
 • Określeniem dowolnych parametrów (cech) przedmiotu (np. nr nadwozia, nr ramy, nr seryjny, nr unikatowy, data następnego przeglądu itp.)
 • Prowadzeniem ewidencji głównej i archiwum zleceń serwisowych z możliwością filtrowania
 • Wydrukiem dokumentu przyjęcia sprzętu do serwisu
 • Definiowaniem schematów serwisowych powiązanych z przedmiotem oraz uniwersalnych (dla serwisów cyklicznych)
 • Wykorzystaniem schematów serwisowych w celu wykonania szybkiej kalkulacji dla klienta
 • Wystawianiem dokumentów wydania zewnętrznego i wewnętrznego
 • Prowadzeniem listy napraw powiązanych ze zleceniem
 • Możliwością wartościowego podziału wykonanych usług na kilku serwisantów
 • Rozliczeniem zlecenia serwisowego z automatycznym wystawieniem faktury VAT
 • Możliwością wystawiania korekt do faktur

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Rejestracja zlecenia serwisowego

W trakcie rejestracji zlecenia możliwe jest podanie szerokiej gamy parametrów, m.in.:

 • kontrahent – kontakt
 • przedmiot
 • opis zlecenia serwisowego
 • wykonawca zlecenia

Istnieją także funkcjonalności:

 • zmiany priorytetu zlecenia
 • wykorzystania schematów serwisowych

Zapis zlecenia w module inicjuje wydruk dokumentu przyjęcia serwisowego oraz umożliwia przeniesienie niezbędnych informacji do modułu CRM w celu rejestracji zadania.

Schematy serwisowe

Moduł Serwis zezwala na zdefiniowanie tzw. schematów serwisowych, czyli planowania czynności i materiałów dla konkretnych urządzeń (np. planowanie przeglądów okresowych).

Powiązanie schematu serwisowego z przedmiotem znacznie ułatwia i przyspiesza określenie szacowanych kosztów naprawy. Jednocześnie zmniejsza ryzyko „zapomnienia” o wykonaniu koniecznej czynności czy wymiany jakiejś części.

Oczywiście w module istnieje także możliwość wykorzystania schematów serwisowych niepowiązanych z przedmiotem. W tym przypadku, po wyborze danego schematu, system podpowie wymagane czynności i materiały, które powinny zostać wymienione.

Kalkulacja wstępna dla zlecenia serwisowego

Moduł ułatwia wstępną kalkulację zleceń serwisowych umożliwiając pobranie materiałów i usług do wyceny ze zdefiniowanego wcześniej przedmiotu lub schematu serwisowego. Można również całą kalkulację wykonać ręcznie, bądź modyfikować pozycje pobrane ze schematu. Wszystkie te operacje dostępne są w zakładce Kalkulacja.

Rozliczenie serwisu

Wykonaną usługę serwisową można rozliczyć w systemie dokumentem wewnętrznym (dla usług gwarancyjnych) lub zewnętrznym (paragon, WZ, faktura – dla usług pogwarancyjnych). Rozliczenia dokonuje się w zakładce Rozliczenie usług i materiałów, pobierając pozycje ze wstępnej kalkulacji lub wprowadzając je ręcznie.

System usprawnia rozliczanie zleceń serwisowych m.in. poprzez zwiększenie ergonomii w dostępie do danych oraz w ich obsłudze. Możliwe jest np. grupowanie (nadawanie statusów) wybranych zleceń oraz wykonywanie operacji zbiorczych na zleceniach rozliczonych i nierozliczonych. Pozwala to na intuicyjne tworzenie dla nich zbiorczych (lub osobnych) rozliczeń w systemie.

Serwis online

Moduł Serwis umożliwia użytkownikom dostęp przez internet do:

 • planowanych zadań
 • planowanych zleceń serwisowych
 • schematów serwisowych powiązanych z przedmiotem zlecenia i klientem
 • listy schematów

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu