Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Mobilne systemy sprzedaży

Zadaniem aplikacji mobilnej X2 Presell jest wsparcie pracy sprzedawców, którzy wykonują pracę poza siedzibą firmy. Dzięki aplikacji pracownicy mogą korzystać z określonych zasobów firmy w dowolnym miejscu i czasie bez potrzeby używania komputera. Ich praca staje się przez to szybsza i znacznie wydajniejsza. Z kolei kadra zarządzająca jest w stałym kontakcie z rozproszonym działem handlowym, co pozwala na bieżąco śledzić wyniki. X2 Presell to ogromna wygoda zarówno w vansellingu, jak i presellingu.

Mobilność to przyszłość współczesnych przedsiębiorstw

Obecnie wiele aspektów związanych ze sprzedażą wykonywanych jest w siedzibie klienta. Dla współczesnych przedsiębiorstw podstawowym wymogiem jest możliwość szybkiego dostępu do najważniejszych informacji, nie tylko z poziomu komputera stacjonarnego, ale również wszelkich urządzeń mobilnych. Stąd tak duża rola systemów mobilnych, które umożliwiają osobom pracującym w terenie dostęp do zintegrowanych systemów ERP w dowolnym miejscu i czasie.

X2 Presell skutecznie ułatwia działania przedstawicieli handlowych oraz kierowców poprzez usprawnienie wszelkich procesów związanych z przyjmowaniem zamówień od kontrahentów. Za pomocą aplikacji przedstawiciel działu sprzedaży może wykonywać szereg operacji na podstawie aktualnych danych pobranych z systemu informatycznego firmy np. zarządzać kalendarzem wizyt, zbierać zamówienia od klientów, kontrolować ich zadłużenie, wystawiać faktury VAT i rejestrować przyjętą zapłatę.

Bardziej efektywne wykorzystanie pracy przedstawicieli handlowych stało się możliwe dzięki szybkiej wymianie informacji z centralą. Operacje wykonywane przez handlowców mogą być zapisywane w module CRM w celu dalszej analizy. Co więcej, podczas wizyty aplikacja mobilna X2 Presell rejestruje położenie geografi czne i czas trwania wizyty. Pozwala to śledzić praca handlowców w module CRM.

System X2 Presell można uruchomić na różnych mobilnych systemach operacyjnych takich jak ANDROID, WINDOWS MOBILE oraz na klasycznej DESKTOPOWEJ WERSJI WINDOWS.

Funkcjonalności

 • Skuteczne planowanie pracy w terenie za pomocą intuicyjnego kalendarza
 • Dostęp do wszystkich informacji zgromadzonych w centralnej bazie o kliencie
 • Dostęp do pełnej oferty towarowej, wraz z informacją o wszystkich warunkach handlowych zdefiniowanych w systemie ERP
 • Dostęp do pełnej historii transakcji, płatności i kontaktów z Klientem
 • Praca w trybie vanselling i preselling
 • Możliwość zdalnego wystawienia i poglądu dokumentów sprzedażowych
 • Drukowanie dokumentów na mobilnych drukarkach
 • Możliwość przejrzenia raportów
 • Rejestr tras przejazdów

Aplikacja mobilna w rozwiązaniu typu vanselling

Aplikacja mobilna X2 Presell w zastosowaniu typu vanselling to usprawnienie pracy kierowców prowadzących sprzedaż bezpośrednio z samochodu wraz z wystawianiem dokumentów sprzedaży (faktury VAT) i rejestrowaniem pobranych należności (KP). Po porannej synchronizacji z systemem finansowo-księgowym, kierowca wyrusza w teren z urządzeniem mobilnym, na którym na zainstalowaną aplikację. Dzięki temu ma podgląd danych o swoich kontrahentach, wykaz nierozliczonych faktur (zaległości płatnicze), warunki handlowe (upusty), stany magazynowe i aktualne ceny (promocje). W trakcie dnia, załączona do kompletu drukarka umożliwia wydrukowanie bezpośrednio u klienta wszystkich dokumentów związanych ze sprzedażą. Po wystawieniu wszystkich dokumentów w danym dniu kierowca może dokonać transmisji danych do systemu centralnego bezpośrednio w siedzibie firmy lub z dowolnego miejsca za pomocą technologii GSM. Zapis dokumentów w systemie centralnym następuje automatycznie lub na żądanie operatora systemu. Analogicznie następuje uaktualnienie danych przed rozpoczęciem sprzedaży w kolejnym dniu.

Korzyści dla użytkownika

 • Dostęp do najważniejszych informacji o kontrahencie o dowolnym czasie z dowolnego miejsca
 • Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia realizacji zamówienia, tuż po przyjęciu go przez przedstawiciela
 • Pełna informaja o zadłużeniach lub udzielanych kredytach kupieckich – eliminacja nietrafionych kredytów
 • Minimalizacja błędów przy wprowadzaniu danych do systemu magazynowo-księgowego dzięki dużej automatyzacji
 • Skuteczny przepływ dokumentów w postaci elektronicznej – mniejsze ryzyko popełnienia błędów oraz szybszy przepływ informacji
 • Oszczędność czasu przy wystawianiu faktur i innych dokumentów
 • Zwiększenie efektywności czasu pracy sprzedawcy
 • Uzupełnienie dokumentacji papierowej przepływem danych w postaci elektronicznej zapewnia minimalizację błędów jakościowych i ilościowych
 • Skrócenie czasu rozliczeń w centrali firmy
 • Zmniejszenie kosztów kadrowych poprzez redukcję zatrudnienia w dziale fakturowania i magazynowym

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Informacje o firmie

Wielkość firmy (liczba pracowników) Liczba użytkowników systemu

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Nazwa firmy Imię i nazwisko Numer telefonu
Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany |