Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Księga Podatkowa

Moduł Księga Podatkowa pozwala na samodzielne rozliczenie przedsiębiorców na podstawie książki przychodów i rozchodów. Umożliwia rozliczenie firmy oraz właścicieli z Urzędem Skarbowym. Przeznaczony jest dla małych i średnich firm, a także dla biur rachunkowych i kancelarii doradców podatkowych. Program jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Pro.

Interfejs systemu

Funkcjonalności

 • Rozliczanie podatku dochodowego dla właścicieli – PIT-5 oraz PIT-5(L)
 • Rozliczanie ryczałtowego podatku dochodowego
 • Możliwość prowadzenia rejestru VAT z automatycznym wprowadzaniem zapisów do księgi
 • Rozliczenie przedsiębiorstwa oraz podatku VAT, a także wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D
 • Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE) oraz transakcji odwrotnie opodatkowanych
 • Możliwość ewidencji i rozliczania wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów służbowych
 • Podgląd wszystkich dokumentów sprzedaży oraz zakupu wystawianych w module Handlowo-Magazynowym
 • Obsługa kontroli kosztów korygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT
 • Możliwość dekretowania list płac naliczonych w module Kadry i Płace
 • Możliwość zapisania w księdze amortyzacji naliczonej w module Środki Trwałe
 • Możliwość księgowania na konta pozabilansowe w celu wykonania analizy kosztowej firmy
 • Zestawienia do analizy zapisów na kontach pozabilansowych oraz w kolumnach księgi podatkowej
 • Możliwość konfiguracji funkcji usprawniających pracę w systemie dla biur rachunkowych

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu