Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Streamsoft PRO


Zintegrowany system zarządzania

Kadry i Płace

Moduł Kadry i Płace, ze względu na szerokie możliwości konfiguracji, wspomaga pracę firm działających w różnych sektorach (m.in. produkcja, handel, usługi, zakłady budżetowe, szkolnictwo).

Jest zintegrowany z modułem Finanse i Księgowość. Zapewnia pełną obsługę w zakresie kadr i płac. Wspiera procesy związane z:

 • Tworzeniem algorytmów płacowych, powiązaniem ich z deklaracjami PIT i rozliczeniem ZUS
 • Rozliczeniami wszelkich koniecznych form wynagrodzeń
 • Przygotowywaniem rozliczeń miesięcznych
 • Rozdziałem kosztów wynagrodzeń na podstawie wyników produkcji
 • Rozporządzeniem RODO
 • Integracją z Platformą Usług Elektronicznych ZUS

Interfejs systemu

Obszary funkcjonalne modułu

Rozliczanie płac

Moduł umożliwia pełną obsługę rozliczeń płacowych. Zapewnia dowolność kształtowania algorytmów płacowych oraz powiązania ich z deklaracjami PIT oraz rozliczeniem ZUS. Daje możliwość rozliczeń wszelkich koniecznych form wynagrodzeń, począwszy od pracowników, zleceniobiorców, poprzez członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Co więcej, w przypadku gdy jedna osoba korzysta z wielu form wynagrodzeń, rozliczenie miesięczne nastąpi z uwzględnieniem składowych wszystkich form wynagrodzeń. Za pomocą modułu można dokonywać wypłat wynagrodzeń z wykorzystaniem płatności elektronicznych.

Obszerna ewidencja kadrowa

Moduł Kadry i Płace umożliwia ewidencję danych kadrowych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w ramach dowolnego rodzaju umowy: pracowników, zleceniobiorców, członków rad nadzorczych, członków zarządu, osób powołanych, zatrudnionych z agencji pracy tymczasowej etc.

Ewidencja obejmuje szeroki zakres:

 • dane podstawowe
 • adresy
 • członkowie rodziny
 • zatrudnienie w poprzednich firmach
 • kursy i kwalifikacje
 • badania lekarskie
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • zajęcia wynagrodzenia
 • rejestr udostępnień danych

Z kartoteką osobową można również powiązać zewnętrzne dokumenty plikowe, np. skany dokumentów, świadectw, zaświadczeń.

Akta elektroniczne

Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej to m.in. zdalny dostęp do nich, szybkość wyszukiwania oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich utrzymania.

Moduł umożliwia prowadzenie akt osobowych (zarówno tych stworzonych w systemie,
jak i pochodzących z innych źródeł) w formie elektronicznej. Co więcej, możliwy jest ich podział na grupy, zgodny z grupami ze standardowo prowadzonych teczek (zawierających dokumenty papierowe).

Zarządzanie czasem pracy

Proces zarządzania czasem pracy w module jest trzyetapowy – od tworzenia grafików, przez ewidencję czasu pracy i nieobecności, do rozliczenia czasu pracy. Grafiki mogą być dzienne (określające dni robocze), godzinowe (określające dni robocze i zaplanowaną ilość godzin pracy), jak i szczegółowe (określające zaplanowaną ilość godzin pracy oraz początkową i końcową godzinę pracy). Miesięczna ewidencja czasu pracy jest możliwa we wszystkich rodzajach godzin pracy. Ponadto można definiować własne typy godzin.

Ewidencja nieobecności odbywa się z kontrolą limitów, a rozliczenie czasu pracy może odbywać się w cyklach miesięcznych, wielomiesięcznych lub w ramach równoważnego czasu pracy.

Integracja z platformą ZUS PUE

Platforma ZUS PUE służy do e-komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jedną z ważniejszych funkcji rozwiązania jest obsługa e-zwolnień lekarskich, które są obligatoryjne od 1 grudnia 2018 roku.

Streamsoft PRO umożliwia odbiór informacji o konkretnym zarejestrowanym zwolnieniu wprost z platformy i jego zapis do ewidencji.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Wycena systemu Streamsoft PRO

Wypełnij formularz i sprawdź koszt wdrożenia systemu Streamsoft PRO w Twojej firmie.

Obszary systemu Streamsoft PRO jakie chcesz wdrożyć w Twojej firmie

Handlowo-magazynowyFinansowo-księgowyKadrowo-płacowyCRM

Podaj dane kontaktowe, na jakie mamy przekazać kalkulację

Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu