Moduł

Kadry i Płace

ikona KDPL

Kadry i Płace

 • rozliczanie płac
 • ewidencja kadrowa
 • akta elektroniczne
 • zarządzanie czasem pracy
 • otwarty na… integracje
Rozliczanie płac

Rozliczanie płac

Pełna obsługa rozliczeń płacowych? Tak! Z modułem rozliczysz wszelkie formy wynagrodzeń – nie tylko dla pracowników, ale też zleceniobiorców, członków zarządu, rad nadzorczych itd. W intuicyjny sposób ukształtujesz algorytmy płacowe oraz powiążesz je z deklaracjami PIT czy rozliczeniem ZUS. A same wypłaty? Zrealizujesz z wykorzystaniem płatności elektronicznych.

Ewidencja kadrowa

Dane kadrowe wszystkich osób zatrudnionych w Twojej firmie. Szeroki zakres – nie tylko imię i nazwisko oraz adres, ale też m.in. komplet informacji o poprzednich miejscach pracy, kwalifikacjach, kursach oraz badaniach lekarskich. Bez problemu załączysz także potrzebne skany dokumentów, świadectw, czy zaświadczeń.

Akta elektroniczne

Z modułem Kadry i Płace akta kadrowo-płacowe przechowujesz i prowadzisz w formie elektronicznej. Możesz podzielić je na dokładnie takie same grupy, jakie wcześniej obowiązywały dla teczek papierowych. Zyskujesz dostęp do danych, możliwość ich szybkiego wyszukania oraz zwiększenie bezpieczeństwa utrzymania dokumentacji – także w kontekście przepisów RODO.

Zarządzanie czasem pracy

Pełen zakres – od tworzenia grafików, przez ewidencję czasu pracy i nieobecności, do rozliczenia czasu pracy. Grafiki dzienne, godzinowe, szczegółowe. A miesięczna ewidencja? Możliwa dla każdego rodzaju godzin pracy, nawet tych, które sam zdefiniujesz wg potrzeb. Nieobecności rejestrowane z kontrolą limitów. Rozliczenie czasu pracy zarówno w cyklach miesięcznych, jak i wielomiesięcznych lub w ramach równoważnego czasu pracy.

ikona zarządzanie czasem pracy

Moduł Ewidencji Czasu Pracy Streamsoft

Jeszcze więcej możliwości? Tak! Z Modułem Ewidencji Czasu Pracy Streamsoft, dedykowanym kierownikom produkcji, brygadzistom i innym osobom, które zarządzają czasem pracy. Dane wprowadzane przez przełożonych z jego pomocą, trafiają od razu do ewidencji kadrowej w systemie Streamsoft Pro. Koniec z powtórnym wprowadzaniem grafików!

Otwarty na… integracje

Rozwiązanie cechuje się szeroką integrowalnością – nie tylko z pozostałymi modułami systemu Streamsoft Pro, ale również z zewnętrznymi rozwiązaniami IT oraz platformami do sprawozdawczości elektronicznej, takimi jak m.in. portal GUS czy PUE-ZUS. Znacząco przyspiesza to komunikację, optymalizując pracę działu kadrowego !

ikona Kadry i Płace

Integracja z platformą ZUS PUE

E-komunikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych? Wiemy jakie to wygodne! Jedną z najważniejszych funkcji jest tu obsługa e-zwolnień lekarskich. Ze Streamsoft Pro odbierzesz informacje o konkretnym zarejestrowanym zwolnieniu wprost z platformy i zapiszesz je w ewidencji.

Streamsoft PRO okładka KDPL

  Pobierz pełny opis modułu Kadry i Płace

  Wypełnij formularz, a otrzymasz katalog

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft.

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: