Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Streamsoft Prestiż


Gwarantowany rozwój biznesu

Moduł Ewidencji Czasu Pracy

Moduł dedykowany kierownikom produkcji, brygadzistom lub innym osobom, które zarządzają czasem pracy. Zmienia tradycyjny model ewidencjonowania, który polegał na wprowadzaniu danych przez kierowników do arkuszy kalkulacyjnych, a następnie ich nanoszenie przez dział kadr do systemu. Z wykorzystaniem modułu dane wprowadzane przez przełożonych trafiają od razu do ewidencji kadrowej w systemie Streamsoft Prestiż, co znacząco odciąża działy kadrowe, które nie muszą powtórnie wprowadzać grafików.

Planowanie czasu pracy

Moduł ECP umożliwia tworzenie grafików w jednym z trzech typów: dzienny (określamy dni robocze), godzinowy (określamy ilość godzin pracy w dniach roboczych), szczegółowy (określamy początkową i końcową godzinę pracy w dniach roboczych).

Istnieje możliwość tworzenia grafików zarówno dla jednej osoby na cały rok, jak i również dla grupy osób na jeden miesiąc.

Ewidencja czasu pracy

Moduł umożliwia miesięczną ewidencja czasu pracy we wszystkich wymaganych rodzajach godzin pracy, możliwe jest definiowanie własnych typów godzin, na przykład przepustki, postojowe.

Integracja z zewnętrznymi systemami Rejestracji Czasu Pracy (RCP)

Dane zgromadzone w systemach Rejestracji Czasu pracy mogą stanowić źródło danych dla ewidencji czasu pracy w module Kadry i Płace. Integracja obu systemów odbywa się poprzez eksport danych z systemu RCP oraz ich import do modułu Kadry i Płace. Transferowane dane mogą dotyczyć zdarzeń zarejestrowanych w systemie RCP, w takim przypadku rozliczenie czasu pracy odbywa się w module Kadry i Płace. Innym rozwiązaniem jest rozliczenie czasu pracy w systemie RCP, wówczas z systemu RCP do modułu Kadry i Płace transferowane jest rozliczenie czasu pracy, czyli ilość godzin pracy według rodzajów godzin, w poszczególnych dniach miesiąca.

Parametryzacja importu danych pozwala na integrację z praktycznie dowolnym systemem RCP.

Ewidencja nieobecności

Ewidencja nieobecności odbywa się z kontrolą limitów. Możliwe jest wprowadzanie nieobecności jednej osobie na cały rok, lub grupie osób na jeden miesiąc.

Plan urlopów

Moduł ECP umożliwia tworzenie planu urlopów. Na karcie reprezentującej kalendarz na jeden miesiąc dla wszystkich pracowników użytkownik wprowadza plan urlopów. Dysponując widokiem dni w miesiącu dla wszystkich pracowników użytkownik w prosty sposób kontroluje plan, tym samym gwarantując wymaganą obsadę pracowników.

    Prezentacja systemu ERP

    Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.    Możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


    Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
    adresu e-mailnumeru telefonu