Zielona Góra, 22.06.2018r.

Zapytanie ofertowe (chmura obliczeniowa)

W związku z realizacją projektu pn. „Smart OMNICHANNEL – Rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1 „Badania i innowacje”), Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy spółka jawna zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego dotyczącego korzystanie z infrastruktury w chmurze obliczeniowej. Szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Szczegóły w poniższym linku:  https://www.streamsoft.pl/wp-content/uploads/2016/10/zapytanie_ofertowe_chmura_obliczeniowa.pdf