smartOMNICHANNEL

Rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu

Przedsiębiorstwo Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy spółka jawna realizuje projekt „Smart OMNICHANNEL – Rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu” o wartości 6.235.785,82 zł, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 3.900.635,89 zł.

Celem głównym projektu, określającym zarazem jego podstawowe efekty, jest opracowanie i implementacja – w ramach zaplanowanych prac B+R – nowych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych w systemach klasy ERP. Będzie to rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu – Smart OMNICHANEL wraz z Platformą programistyczną NEXT-Web.