Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Kontrola kosztów, związana bezpośrednio z optymalizacją wykorzystania zasobów, to jedno z bardziej wymagających zadań kadry zarządzającej produkcją.

Poprzez optymalizację wykorzystania zasobów dąży się m.in. do:

  • redukcji zapasów
  • lepszej organizacji pracy
  • zwiększenia wydajności i efektywności

Wszystko to – bezpośrednio lub pośrednio – wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z produkcją. Uchwycenie wszystkich zmiennych związanych z optymalizacją wydatków nie jest łatwe. Stąd, choć producenci chcą ograniczać koszty bez straty na jakości, to często nie wiedzą które z nich i w jakim stopniu warto zredukować.

Optymalizacja kosztów – najpierw rejestracja, potem eliminacja

Poszukiwanie zbędnych kosztów wymaga czasu na obserwację, ale przede wszystkim odpowiedniego narzędzia za pomocą którego będą rejestrowane wszystkie wydatki. Dopiero, gdy dysponujemy wiedzą na temat zarejestrowanych kosztów, możemy rozpocząć ich analizę.

Problem rejestracji i analizy rozwiązuje wykorzystanie systemu ERP Streamsoft Prestiż. W module Zarządzanie Produkcją można uchwycić – w zależności od potrzeb – m.in. koszty materiałów i robocizny po każdym etapie procesu produkcji lub po jego zakończeniu. Dzięki możliwości rejestracji kosztów po każdej operacji wiadomo z kolei jak rozliczyć dany proces produkcji, nawet jeśli trzeba było go przerwać lub zawiesić.

Ze Streamsoft Prestiż możliwe jest również uzyskanie informacji na temat kosztów wynikających z dodatkowego zużycia materiałów, które powstało z różnych przyczyn (np. błędy pracownika, nieodpowiednia jakość materiału itp.). Poza tym w systemie dostępna jest kalkulacja technicznego kosztu wytworzenia wyrobu oraz porównanie kosztów planowanych produkcji z kosztami rzeczywistymi.

Skuteczna produkcja w praktyce firm

Pokazujemy efektywny przebieg procesów - krok po kroku, na konkretnych przykładach!