Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Mariusz Smoliński

Ekspert ds. Technologii, Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Istnieją pewne rodzaje produktów, dla których istnieje konieczność umożliwienia przeprowadzenia tzw. identyfikacji wstecznej wyrobu, czyli dokładnego określenia z jakich materiałów wyrób został wykonany, skąd one pochodziły itp.

Dotyczy to np. branży motoryzacyjnej czy farmaceutycznej i dyktowane jest najczęściej kwestią dbałości o bezpieczeństwo użytkownika (konsumenta).

Streamsoft Prestiż zapewnia reidentyfikację w oparciu o odtworzenie historii technologii produkcji wyrobu i jego strukturę. W systemie można również kontrolować dostawy materiałów, surowców i komponentów po numerze dostawy/partii.

Dzięki meldunkom zwrotnym z produkcji, osoby zarządzające uzyskują również informacje o tym, który pracownik lub brygada robocza realizowali dane zlecenie lub konkretną operację. Meldunki umożliwiają również śledzenie postępu w realizacji zlecenia.

Skuteczna produkcja w praktyce firm

Pokazujemy efektywny przebieg procesów - krok po kroku, na konkretnych przykładach!