Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy

Dostosowanie przepisów krajowych do prawa unijnego

Zgodnie z obowiązkiem naszego rządu do dostosowania przepisów krajowych do prawa unijnego będzie nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy. Zostanie wprowadzone zwolnienie od pracy dla rodziców dzieci oraz opiekunów z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Wymiar tego zwolnienia będzie wynosił 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy zwolnienie to będzie ustalane proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy.

Wynagrodzenie za okres zwolnienia z powodu siły wyższej

Zwolnienie z powodu siły wyższej będzie płatne, ale tylko w wysokości 50% wynagrodzenia wyliczanego zgodnie z zasadami wynagrodzenia urlopowego.

Czy pracodawca ma prawo nie zgodzić się z „siłą wyższą”?

Pracodawca nie może nie zaakceptować zwolnienia z tytułu siły wyższej, gdyż naraziłby się w ten sposób na wykroczenie i łamanie prawa pracownika, co jest zagrożone karą grzywny. Ważne jest jednak, aby pracownik poinformował pracodawcę o tym fakcie najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Bardzo pozytywna zmiana z korzyścią dla pracownika. Nikt nigdy nie wie co może nieoczekiwanego się wydarzyć. Dodatkowe zwolnienia z tego tytułu i jeszcze płatne w 50% to atuty tej zmiany.