Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

To przykra sytuacja, ale jestem zmuszony zwolnić pracownika dyscyplinarnie. Od niemal tygodnia nie pojawił się w pracy, nie odbiera też od nas telefonów. Co więcej, nie zastaliśmy go w miejscu zamieszkania. Dziwne to wszystko, ale nie o tym… Pytanie brzmi: jak to wygląda formalnie – powinniśmy wysłać wypowiedzenie pocztą z potwierdzeniem odbioru? Kiedy ta osoba zostanie uznana za zwolnioną? W dniu odbioru przesyłki? Proszę o pomoc i dziękuję. – Michał

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika nie jest miłą sytuacją zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Nie mniej jednak, bywa to konieczne w przypadku, np. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Formalności – zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca, chcący zwolnić osobę w trybie dyscyplinarnym, powinien pamiętać o zachowaniu pisemnej formy oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę. Kolejnym aspektem jest wskazanie w oświadczeniu przyczyny, która będzie uzasadniać rozwiązanie umowy. Pracodawca powinien uważnie wskazać wszystkie okoliczności, gdyż na ich podstawie jest określana zasadność wniosku. Sąd bardzo często zwraca uwagę na te właśnie informację w sytuacji, gdy pracownik odwoła się od decyzji pracodawcy.

Następnym ważnym elementem oświadczenia jest informacja o możliwości odwołania się od decyzji do sądu pracy. Pracownik, powinien być pouczony w tej sprawie.

Data rozwiązania umowy

W przypadku osobistego wręczenia oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie natychmiastowym należy zawrzeć w nim datę, z którą następuje czynność. Inaczej jest w przypadku wysłania oświadczenia za pomocą poczty, za potwierdzeniem odbioru. Nie należy zatem w tym przypadku wpisywać daty rozwiązania umowy, gdyż datą tą będzie data dostarczenia listu do adresata, w taki sposób, że będzie mógł się z nim zapoznać. Informację o dacie dostarczenia, przedsiębiorca uzyska ze zwrotki pocztowej.