Kinga Dziwota

Prezes Zarządu w Biurze Rachunkowym KD SmartOffice

Kinga Dziwota

Prezes Zarządu w Biurze Rachunkowym KD SmartOffice

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Ostatni rok jednak był dla mnie dość trudny. Wiele czynników złożyło się na fakt, że nie udało mi się osiągnąć z niej dochodu. Niemniej opłacałam ZUS cały czas. Posiadam za to inne dochody (umowa o pracę). Jak w tej sytuacji wygląda kwestia odliczenia moich składek zusowskich? Mogę je odliczyć przy stracie od innych źródeł przychodów? Na jakiej podstawie? – pyta Pani Alina

Prowadzący działalność gospodarczą oraz posiadający inne tytuły ubezpieczenia, jak między nimi umowa o pracę, przy osiąganiu co najmniej minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę,  podczas prowadzenia działalności gospodarczej nie opłacają składek społecznych ZUS oraz funduszu pracy. Opłacają jednak składki zdrowotne.

Zakładamy, że rozlicza się Pani z działalności na zasadach ogólnych, wtedy przy rozliczeniu rocznym PIT-36 nadal można odliczyć od podatku, opłacone składki w części, do odliczenia. W praktyce wygląda to tak, że na PIT-36 wykazuje Pani dochody/stratę z działalności gospodarczej oraz przychody z umowy o pracę. W pozycji na składki zus, podaje Pani sumę do odliczenia z działalności gospodarczej oraz umowy o pracę.

Jeśli jednak składki społeczne również zostały opłacone, rozliczymy je w zależności w jaki sposób były one rozliczane dotychczas: czyli czy były odliczane w koszty firmy, czy od dochodu.

• składki zus w kosztach: jeśli koszty były większe niż przychód, powstaje strata, którą możemy rozliczyć w podatku, jako stratę, w kolejnych pięciu latach podatkowych

• składki zus od dochodu: możemy je tak rozliczyć tylko w przypadku, gdy nie zostały odliczone w koszty.

W tym przypadku składki odliczymy tylko do wysokości uzyskanego dochodu, jeśli zapłacone składki są wyższe od dochodu, to już ich nie odliczymy, tutaj też nie występuje strata, o której była moja przy odliczeniach składek społecznych w koszty firmy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych