Avatar

Jakich przeliczeń należy dokonać, jeżeli pracownik w trakcie roku ma zmieniany wymiar czasu pracy: z całego na część etatu lub odwrotnie?

Przykład 1. Pani Emilia legitymuje się ponad 10-letnim stażem pracy, jest zatrudniona na umowę na czas nieokreślony, na ½ etatu. Do 1 sierpnia 2014r. nie wykorzystała ani jednego dnia urlopu z wymiaru za rok 2014, i tego dnia  jej umowa zostaje aneksowana – zostaje zatrudniona na pełny etat. Pracodawca przeliczy przysługujący pani Emilii wymiar urlopu wypoczynkowego:

 • 26 dni wymiar roczny x 0,5 etatu / 12 miesięcy x 7 miesięcy (styczeń – lipiec) = 7,5833
 • 26 dni x 1 etat / 12 miesięcy x 5 miesięcy (sierpień – grudzień) = 10,8333
 • razem 7,5833 + 10,8333 = 18,4166 czyli po zaokrągleniu 19 dni.

Zasadniczo zaokrągleń dokonuje się na ostatnim etapie obliczeń. Jeżeli jednak zaokrąglenie zostanie dokonane na wcześniejszym etapie – osobno za miesiące styczeń – lipiec a osobno za miesiące sierpień – grudzień, będzie to z korzyścią dla pracownika.
Przykład 2. Pan Eryk legitymuje się ponad 10-letnim stażem pracy, jest zatrudniony na umowę na czas określony do 15 listopada 2014, na pełny etat. W czerwcu wykorzystał 5 dni urlopu wypoczynkowego. W sierpniu pan Eryk podpisuje z pracodawcą aneks do umowy, według którego od 16 sierpnia wymiar czasu pracy zostaje obniżony do ¾. Tego dnia pracodawca przeliczy przysługujący panu Erykowi wymiar urlopu wypoczynkowego:

 • 26 dni x 1 etat / 12 miesięcy x 8 miesięcy (styczeń – sierpień) = 17,3333 przy czym za sierpień, czyli miesiąc w którym pracownik pracował początkowo na pełny etat a później na ¾ etatu, należy zdecydować czy policzyć wymiar urlopu jak za miesiąc pracy na pełnym etacie czy jak za miesiąc pracy na ¾ etatu; niedopuszczalne jest liczenie wymiaru urlopu za część miesiąca; zgodnie z dobrą praktyką, za taki „dzielony” miesiąc liczy się urlop dla wyższego wymiaru, bez względu, czy pracownik przechodzi na cały etat, czy na część etatu
 • 26 dni x ¾  etatu / 12 miesięcy x 3 miesiące (wrzesień – listopad) = 4,875
 • razem 17,3333 + 4,875 = 22,2083 w zaokrągleniu 23 dni
 • od tak wyliczonego wymiaru należy odjąć 5 dni wykorzystanego urlopu; panu Erykowi na dzień 16 sierpnia przysługuje jeszcze 18 dni urlopu.

Przykład 3. Pani Elżbieta nie osiągnęła jeszcze 10-letniego urlopowego stażu pracy, jest zatrudniona na umowę na czas nieokreślony, na pełny etat. Do końca sierpnia 2014 roku wykorzystała 18 dni urlopu wypoczynkowego. W październiku podpisuje z pracodawcą aneks do umowy, według którego od 1 listopada jej wymiar czasu pracy zostaje obniżony do ¼. Tego dnia pracodawca przeliczy przysługujący pani Elżbiecie wymiar urlopu wypoczynkowego:

 • 20 dni x 1 etat / 12 miesięcy x 10 miesięcy (styczeń – październik) = 16,6667
 • 20 dni x ¼ etatu / 12 miesięcy x 2 miesiące (listopad – grudzień) = 0,8333
 • razem 16,6667 + 0,8333 = 17,5 w zaokrągleniu 18 dni
 • od tak wyliczonego wymiaru należy odjąć 18 dni wykorzystanego urlopu; pani Elżbiecie na dzień 1 listopada nie przysługuje już ani jeden dzień urlopu wypoczynkowego.