Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Czy muszę korygować umowy z klientami przy zmianie nazwy firmy? Zmienia się w zasadzie tylko część nazwy – a dokładniej dochodzi jeden trzon. NIP bez zmian. Proszę o info – Pyta Pani Kasia

Wszystko zależy od rodzaju umowy, jaką Pani podpisywała ze swoimi klientami. W głównej mierze wystarczy tylko poinformowanie swoich kontrahentów, z którymi ma się umowę o zmianie nazwy firmy w formie pisemnej, ustnej lub mailowej. Zmiana nazwy firmy nie powoduje zmiany podmiotu w stosunkach prawnych, więc zawarta umowa nadal jest aktualna.

W umowach zawieranych z kontrahentami pojawia się często zapis mówiący: „wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”. W celu zachowania porządku w umowach warto byłoby się zastanowić, czy nie sporządzić aneksu do zawartej umowy w dwóch jednakowych egzemplarzach i dostarczyć do podpisania swojemu kontrahentowi. Takie rozwiązanie może zapobiec wszystkim zbędnym pytaniom ze strony swojego kontrahenta.