Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, mam pytanie – czy jeśli mój pracownik zmienił nazwisko, to mam obowiązek jako kadrowa zgłaszać to do ZUS, US lub innego urzędu? Jakie procedury tu obowiązują? Dziękuję! – Monika

Bez wątpienia dane naszych pracowników powinny być aktualne i aktualizowane na bieżąco. Pracownik ma obowiązek informowania swojego pracodawcy o wszelkich zmianach, które mają wpływ na dokumentację pracownika, m.in. zmiana nazwiska, zmiana adresu zamieszka, zmiana dokumentu tożsamości. Formalne zmiany te nie powodują rozwiązania stosunku pracy, ale nasz pracodawca powinien mieć zawsze nasze aktualne dane.

Zmiana nazwiska pracownika – obowiązki pracodawcy

Zmiana nazwiska pracownika najczęściej spowodowana jest zawarciem związku małżeńskiego, albo rozwodem i powrotem strony do swojego panieńskiego nazwiska. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. To jest pierwszy krok pracownika do zmiany nazwiska.

 

Pracownik powinien po zawarciu związku małżeńskiego niezwłocznie powiadomić swojego pracodawcę o zmianie nazwiska oraz przedłożyć mu kopię aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska. Pracodawca natomiast powinien dokonać stosownych zmian tego nazwiska w ZUS oraz US. Czas w jakim zmiana musi zostać dokonana to 7 dni.