Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, w związku z 3 falą covid zdecydowaliśmy się po raz kolejny pokierować naszych pracowników (w sumie 10 osób) na pracę zdalną. Mamy tylko jeden problem, bo w międzyczasie zatrudniliśmy osobę, która pochodzi z Niemiec. Teraz ten Pan deklaruje, że skoro ma pracować przez dłuższy czas z domu, to chciałby właśnie świadczyć pracę ze swojego kraju pochodzenia, nie jak do tej pory na terenie Polski. Nie bardzo wiemy co w takim wypadku z ZUS i podatkiem. Proszę o pomoc – Aneta

W trakcie trwania epidemii koronawirusa, praca zdalna nabiera rozpędu i jest coraz częściej stosowana. Duże grono przedsiębiorców zobaczyło, że nawet w ten sposób można odpowiednio współpracować i zarządzać firmą.

Każdorazowe zatrudnienie obcokrajowca należałoby traktować w sposób indywidualny, biorąc pod uwagę wszystkie tego aspekty. Opis przedstawionego przypadku jest trochę krótki, ale przedstawię aspekt podatkowy i ZUS pasujący do tej sytuacji.

Opodatkowanie cudzoziemca zamieszkującego w Polsce

W przypadku, gdy zatrudniony cudzoziemiec ma miejsce stałego zamieszkania w Polsce, a wyjechał do swojego ojczystego kraju na okres pracy zdalnej nie dłuższy niż 6 miesięcy i z tamtej lokalizacji pracuje, wówczas polski pracodawca będzie zobowiązany do pobierania i wpłacania na rachunek US zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanego przez cudzoziemca dochodu z pracy.

Praca zdalna cudzoziemca a składki ZUS

Zarówno w przypadku określenia opodatkowania dochodów, jak i oskładkowania ich, sprawa przy każdym zatrudnieniu powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Generalna zasada brzmi, że obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są między innymi pracownikami.

Druga zasada to, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze RP nie ma charakteru stałego. Polskiej ustawie nie podlegają cudzoziemcy, którzy są zatrudnieni przez polskie podmioty, a których miejsce faktyczne wykonywania pracy określono poza granicami polski.