Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, mój szef podjął decyzję, że będziemy zatrudniać stażystę z PUP. Zajmuję się kadrami od prawie 3 lat, ale to akurat będę robić po raz pierwszy. Przejrzałam kilka forów, ale każdy pisze co innego. Trochę się pogubiłam. Mógłby Pan krótko poradzić, jak się za to zabrać – tzn. na co warto zwrócić uwagę? Jakich dokumentów przypilnować? Itd. Będę bardzo wdzięczna! – Milena

Staż z urzędu pracy to ciekawe rozwiązanie dla przedsiębiorców, w momencie, gdy brakuje rąk do pracy w firmie lub przedsiębiorcy nie stać jeszcze na zatrudnienie pracownika. W takiej sytuacji może udać się do urzędu pracy z wnioskiem o przysłanie stażysty. Jest to forma aktywizacji osób bezrobotnych.

Program nauki

Przedsiębiorca, po spełnieniu określonych warunków do starania się o przysłanie stażysty z urzędu pracy, zobowiązany jest w pierwszej kolejności opracować program nauki dla przyjmowanego stażysty (zawód, zakres zadań, umiejętności zawodowe jakie nabędzie przez okres stażu). Następnie przedsiębiorca musi wytypować opiekuna osoby odbywającej staż. Może być to przedsiębiorca, jak i jego zatrudniony pracownik. Przedsiębiorca w składanej dokumentacji powinien również określić ilość osób jaką chciałby przyjąć na staż.

Świadczenie za okres stażu

Przedsiębiorca nie ponosi kosztów stażu z urzędu pracy, gdyż świadczenie wypłaca urząd. Świadczenie stażysty wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (1.221,40 zł netto w 2021 roku). Środki wypłacane przez urząd pochodzą z funduszu pracy lub środków unijnych. Jest to zatem wielka korzyść dla przedsiębiorcy, który zdecydował się przyjąć osobę na staż.

Okres stażu może trwać od 3 do 12 miesięcy, a stażysta po przepracowanym miesiącu nabywa prawo do urlopu w wysokości 2 dni. Okres stażu wlicza się również do stażu pracy oraz emerytury.

Większość spraw kadrowych jest po stronie urzędu, ze względu, że to nie przedsiębiorca zobowiązany jest do wypłaty świadczenia za staż. Podatnik natomiast zobowiązany jest dostarczać do urzędu pracy podpisanej listy obecności – do 5. dnia miesiąca następującego po przepracowanym okresie.

Zakończenie stażu

Przedsiębiorca zobowiązany jest na wystawienie opinii potwierdzającej zdobyte przez stażystę w czasie trwania stażu doświadczenie i kwalifikacje.

Przedsiębiorca z reguły nie jest zobowiązany zatrudnić stażysty po o odbytym stażu, chyba że zawarta umowa wskazuje inaczej. Może okazać się jednak, że stażysta przysłany z urzędu pracy spełnił oczekiwania przedsiębiorcy, dzięki czemu właściciel zdecydował się na jego zatrudnienie.