Avatar

Muszę wystawić fakturę dla firmy zarejestrowanej w UK. Firma ta nie jest zarejestrowana w VAT-UE. Czy to prawda, że obowiązująca stawka VAT w UK wynosi 20%? Zostałem poinformowany, że taką fakturę powinienem wystawić

Zasady rozliczania VAT od usług, świadczonych w obrocie międzynarodowym, zapisane są w przepisach unijnych (rozporządzenie UE, obowiązujące we wszystkich krajach UE) oraz w przepisach lokalnych (w przypadku Polski, jest to oczywiście ustawa o podatku od towarów i usług, a dokładniej art. 28a – 28o).

Podstawową zasadą rozliczania VAT od usług świadczonych B2B (pomiędzy firmami) jest to, że VAT powinien zostać rozliczony w kraju usługobiorcy. Nie oznacza to jednak, że usługodawca musi rejestrować się w urzędzie skarbowym każdego kraju, do którego sprzedaje swoje usługi! Zastosowanie tej reguły polega na tym, że:
1.    polski sprzedawca wystawia fakturę bez podatku VAT, oznaczając ją adnotacją: „odwrotne obciążenie” (najlepiej dopisać też „Reverse Charge”), wykazując jedynie kwotę netto w deklaracji VAT (pozycje 11 i 12 w VAT-7) oraz w informacji podsumowującej,
2.    nabywca z innego kraju UE rozlicza VAT od tego zakupu w swojej deklaracji, jako tzw. „import usług”.

Jeżeli kupującym jest firma z innego kraju UE, to pomimo braku rejestracji w VAT-UE, będzie musiała rozliczyć VAT od tego zakupu w swoim kraju. Reguła ta zadziałałaby analogicznie, gdybyśmy odwrócili tą sytuację i firma z UE sprzedałaby usługę polskiej firmie, niezarejestrowanej do VAT (brak rejestracji może wynikać chociażby z nieprzekraczania 150.000zł obrotów rocznych). Polski podatnik musiałby złożyć specjalną deklarację: VAT-9M i zapłacić VAT od tego zakupu do urzędu skarbowego (według stawki krajowej).

Polski podatnik musiałby się natomiast zarejestrować w innym kraju UE i rozliczać tam VAT jedynie w przypadku, jeżeli faktycznie ten kraj byłby miejscem prowadzenia działalności.

Niestety w pytaniu nie ma informacji, o jakie usługi chodzi. Jest to o tyle istotne, że przepisy wymieniają szczególne procedury i zasady rozliczania VAT, odmienne od opisanych powyżej, w przypadku m.in. usług:

  • gastronomicznych, cateringowych,
  • transportowych,
  • krótkoterminowego wynajmu środków transportu,
  • związanych z nieruchomościami,
  • wstępu na imprezy czy targi,
  • turystyki.