Avatar

Czy istnieje ograniczenie kwotowe do jednorazowego zakupu towaru wolnego od VAT z kraju Unii Europejskiej (Czech)? Jestem ostatecznym końcowym kupującym, który dla własnego użytku zakupuje towar w Czechach. Wystarczy, że osobiście pojadę do Czech i wypełnię stosowny międzynarodowy formularz CRM w niezbędne dane, takie jak: miejsce odbioru, miejsce dostarczenia, pieczątka z podpisem potwierdzenia odbioru z fakturą VAT 0%? – Czy ten opis jest zgodny z prawem?
pyta Pan Jakub

Transakcja sprzedaży / zakupu towaru pomiędzy przedsiębiorcami z różnych krajów Unii Europejskiej, nieobciążona podatkiem VAT, nazywana jest odpowiednio: wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (w skrócie: WDT) u sprzedawcy i wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (w skrócie: WNT) u nabywcy. Aby taka transakcja faktycznie nie była obciążona podatkiem VAT, muszą być spełnione dwa zasadnicze warunki:

  1. warunek formalny: sprzedawca i nabywca to podatnicy VAT zarejestrowani w dwóch różnych krajach UE,
  2. warunek fizyczny: towar musi być rzeczywiście przemieszczony pomiędzy dwoma krajami UE.

Co bardzo istotne: spełnienie drugiego warunku musi być potwierdzone, najlepiej za pomocą dokumentów transportowych tj. CMR (w przypadku większych dostaw) lub listy przewozowe (chociażby w przypadku mniejszych przesyłek kurierskich). Jeżeli nabywca osobiście wywozi zakupiony towar np. z Czech do Polski, powinien potwierdzić ten transport za pomocą dokumentu wymaganego w Czechach (przepisy poszczególnych krajów UE nieco się różnią w tym zakresie, np. w przypadku takiego wywozu z Polski nabywca podpisuje oświadczenie o wywozie, podając numer rejestracyjny pojazdu). Odbiorca nie ma obowiązku osobistego odbioru towaru – liczy się właściwe udokumentowanie transportu.

W przypadku transakcji WDT / WNT, nie obowiązują żadne limity kwotowe do pojedynczych transakcji. Warto przy tym wspomnieć, że jedynie w przypadku zakupów zagranicznych dokonywanych przez firmy, które nie są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, nie rozpoznaje się WNT, o ile kwota tych transakcji nie przekroczy w ciągu roku 50.000zł.

Transakcja, spełniająca warunki WDT / WNT, będzie potwierdzona przez sprzedawcę z Czech fakturą bez kwoty podatku VAT. Ale na tej fakturze rozliczenie tego zakupu się nie kończy! Kupujący będzie miał obowiązek ujawnienia kwoty netto w deklaracjach oraz obliczenia VAT należnego od tego zakupu, według polskiej stawki. Oczywiście – ponieważ jest to zakup – nabywca ma jednocześnie prawo do odliczenia tego VAT. Ostatecznie, transakcja będzie neutralna pod względem VAT, niemniej jednak należy ją wykazać w wierszach „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów” oraz „nabycie towarów i usług” deklaracji VAT, a także w odpowiednich polach informacji podsumowującej.

Zupełnie inną procedurą będzie natomiast zwrot VAT od zakupów z innego kraju UE. W niektórych przypadkach może dojść do sytuacji, że przedsiębiorca zakupi w innym kraju UE towar, obciążony lokalnym podatkiem VAT. W praktyce dotyczy to najczęściej paliwa tankowanego do pojazdów. Wtedy właśnie, przedsiębiorca będzie miał prawo ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego zagranicą, za pośrednictwem własnego urzędu skarbowego i wniosku VAT-REF.