Avatar

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to specjalna procedura rozliczania podatku VAT. Na czym polega ta procedura, jak rozpoznać WNT w zakupach zagranicznych, jak zaksięgować i rozliczyć od tego VAT? Oto 7 praktycznych wskazówek:

  • Procedura WNT polega na tym, że podatek VAT od transakcji jest rozliczany nie przez sprzedawcę, a przez kupującego – w jego kraju. Jest to procedura analogiczna do „importu usług” stosowanej do zakupu usług z zagranicy.
  • WNT rozpoznajemy, jeżeli są spełnione łącznie dwa warunki:
  1. towar przyjechał do Polski z innego kraju UE,
  2. sprzedawcą jest firma, zarejestrowana jako podatnik VAT w innym kraju UE (sprzedawca powinien nam podać swój numer do VAT poprzedzony prefiksem swojego kraju, np. DE, CZ, HU.)
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – jak sama nazwa wskazuje – dotyczy towarów. Jeżeli jednak dostawie towarów towarzyszą usługi dodatkowe, jak np. transport, opakowanie czy inne, i te usługi są sprzedawane przez tą samą firmę, która sprzedała nam towar – wtedy również te dodatkowe usługi klasyfikujemy do procedury WNT, razem z towarem. Obowiązuje tu zasada, aby nie rozdzielać sztucznie jednej transakcji.
  • Faktura, którą powinniśmy rozliczyć w procedurze WNT, może nie zawierać żadnych szczególnych adnotacji, ułatwiających rozpoznanie do tej procedury. Niektóre firmy oznaczają takie faktury wskazaniem przepisu rozporządzenia unijnego.
  • Faktura do WNT nie powinna zawierać kwoty podatku z kraju sprzedawcy (czyli netto = brutto). Jeżeli jednak sprzedawca wykazał VAT na fakturze, a naszym zdaniem transakcja spełnia warunki do rozliczenia w ramach WNT – powinniśmy ubiegać się o poprawienie faktury.
  • Fakturę taką księgujemy w sposób następujący: do kosztów wpisujemy kwotę (netto) wynikającą z faktury pod datą wystawienia tej faktury. Jeżeli faktura jest wystawiona w walucie, należy przeliczyć jej wartość na złotówki przy zastosowaniu kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
  • Nie można zapomnieć o rozliczeniu VAT z takiej faktury. Rozliczamy VAT należny – jakby to była sprzedaż (który wykazuje się w pozycji „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów” deklaracji VAT) i jednocześnie, w tej samej deklaracji, rozliczamy VAT naliczony do odliczenia (który wykazuje się w pozycji „nabycie towarów i usług” deklaracji VAT). Przed zmianą przepisów do takiego rozliczenia stosowało się dokument „faktura wewnętrzna”, obecnie nie ma takiego obowiązku.