Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry. W związku z Polskim Ładem zrobiło się głośniej o konieczności wypełnienia PIT-2 przy zatrudnieniu. Prowadzę niewielką działalność i w tym roku planuję zatrudnić pracownika – będzie to druga osoba, której będę pracodawcą. Pytanie brzmi- czy jakieś konkretne przepisy regulują aktualnie moment, w którym mam tej osobie dać do wypełnienia ten dokument? Czy to jest generalnie mój obowiązek? – Jan

W przypadku zatrudnienia nowego pracownika na umowę o pracę, na pracodawcy ciąży obowiązek dopełnienia i dopilnowania wszelkich formalności z tym związanych, m.in. przekazanie druku PIT-2. To czy nowo zatrudniony pracownik złoży podpisany druk PIT-2 dla swojego pracodawcy to już zależy od niego, gdyż nie ma obowiązku obligatoryjnego jego składania.

Warto pamiętać jednak, że aby pracodawca co miesiąc pomniejszał zaliczkę na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pracownik musi złożyć PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym (art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeśli tego nie zrobi, to będzie mógł on dopiero w zeznaniu rocznym uwzględnić swoją kwotę zmniejszającą podatek.

Co znajduje się w oświadczeniu PIT-2?

Pracownik składając oświadczenie PIT-2 dla pracodawcy stwierdza, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkowska w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, ani najmu lub dzierżawy;
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Źródło prawa: Art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.