Avatar

Czas zagranicznych wyjazdów w pełni. Przedsiębiorcy nierzadko łączą wyjazdy wakacyjne z prowadzeniem działalności czy zdobywaniem nowych kontaktów handlowych. Dzisiaj przypominamy o załatwieniu przed wyjazdem zagranicznym małej karty, która może być niezwykle przydatna w razie kłopotów zdrowotnych: karty EKUZ.

Co to jest EKUZ? Pełna nazwa to: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ ma postać plastikowej karty, z nadrukowanymi danymi osobowymi. EKUZ potwierdza, że jesteśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w swoim kraju, a tym samym mamy prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia w kraju podróży, na warunkach takich jak ubezpieczeni w tym kraju.

Gdzie obowiązuje EKUZ? Karta jest honorowana w 28 krajach UE oraz krajach EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Czy karta EKUZ oznacza dostęp do bezpłatnej zagranicznej służby zdrowia? EKUZ uprawnia do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych takich jak niezbędne leczenie w razie zachorowania lub wypadku; nie obejmuje leczenia planowanego. W niektórych krajach publiczna służba zdrowia pobiera opłaty np. za wizytę u lekarza specjalisty.

Jak załatwić kartę EKUZ? Procedury uzyskania karty różnią się w zależności od podstawy ubezpieczenia (czy wyjeżdżający jest przedsiębiorcą, pracownikiem, studentem, emerytem…) oraz od celu wyjazdu (wyjazd służbowy czy wyjazd prywatny na wakacje).

Procedura dla wyjeżdżającego na wakacje pracownika, przedsiębiorcy: udajemy się do oddziału NFZ, wypełniamy wniosek na tzw. wypoczynek, i po weryfikacji naszego numeru PESEL w systemie EWUŚ „od ręki” otrzymujemy kartę.

Procedura dla przedsiębiorcy na wyjazd służbowy: udajemy się najpierw do ZUS, wypełniamy wniosek o zaświadczenie A1, po tygodniu odbieramy A1 z ZUS i z tym zaświadczeniem udajemy się do oddziału NFZ, wypełniamy wniosek o EKUZ na tzw. samodelegowanie, i otrzymujemy kartę.

Formularze wniosków są dostępne na stronach: www.zus.pl (wniosek o A1) oraz www.ekuz.nfz.gov.pl (wniosek o EKUZ).

Jak długo ważna jest karta EKUZ? W przypadku przedsiębiorców, karta może być wydana na okres maksymalnie 6 miesięcy (w przypadku wyjazdów wakacyjnych) lub na okres wskazany w zaświadczeniu A1 (w przypadku wyjazdów służbowych).

A co jeśli przydarzy się wypadek, a ja nie będę mieć karty EKUZ? W takiej sytuacji pacjent będzie musiał pokryć koszty ratownictwa i leczenia sam, od razu na miejscu lub nieco później, na podstawie rachunku. Z zapłaconym rachunkiem można udać się do NFZ i złożyć wniosek o zwrot kosztów leczenia. Uwaga, procedura ta może trwać wiele miesięcy, a refundacja nie musi obejmować całości zapłaconych wydatków na leczenie.