Avatar

Przedsiębiorcy korzystają z rozmaitych usług bankowych, ponosząc przy tym koszty tych usług.

Opłaty bankowe.
Mogą być oczywiście zaliczane do kosztów działalności, pod warunkiem jednak, że konkretna opłata dotyczy wyłącznie… działalności. W księdze podatkowej, na podstawie wyciągu bankowego, można ująć:
a.    wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunku biznesowego – jeżeli przedsiębiorca realizuje prywatne płatności z odrębnego rachunku,
b.    opłaty za przelewy podatków,
c.    opłaty za przelewy do dostawców,
d.    prowizje za pobranie gotówki niezbędnej do uiszczenia płatności firmowych,
e.    prowizje z tytułu kredytu obrotowego na rachunku firmowym.
Do kosztów nie można zaliczyć:
a.    opłat ogólnych np. opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku, z którego realizowane są płatności zarówno firmowe jak i prywatne,
b.    opłat za karty bankowe czy karty kredytowe, służące celom zarówno prywatnym jak i firmowym,
c.    prowizji za pobranie gotówki na bliżej nieokreślone zakupy,
d.    prowizji od debetu na rachunku firmowo-prywatnym.

Odsetki.
Po przekroczeniu terminu płatności, przedsiębiorca może spodziewać się naliczenia odsetek z tego tytułu, a w przypadku spóźnienia przelewu z tytułu podatków – będzie musiał te odsetki sam sobie naliczyć. Przy wpisywaniu kwoty odsetek do księgi podatkowej, należy pamiętać o dwóch ważnych zasadach:
1.    Odsetki tzw. budżetowe, czyli płacone do urzędów (np. do urzędu skarbowego, urzędu miasta…), nigdy nie mogą być zaliczone do kosztów – wynika to bezpośrednio z przepisu ustawy.
2.    Odsetki płacone kontrahentom, dostawcom mogą być zaliczone do kosztów, ale dopiero w tym miesiącu, w którym zostaną faktycznie zapłacone; czyli odsetki takie wpisujemy do księgi podatkowej nie pod datą wystawienia noty odsetkowej, lecz pod datą opłacenia tych odsetek.

Opłaty za przesyłki.
Przedsiębiorca, ponosząc wydatki na przesyłki związane z prowadzoną działalnością (wysyłka paczki z towarem do klientów, przesyłka z dokumentami do kontrahenta, list z deklaracją podatkową…), może je w kosztach w księdze podatkowej:
a.    na podstawie pokwitowania pocztowego, jeżeli korzysta z usług Poczty Polskiej;
b.    na podstawie faktury, jeżeli korzysta z usług innej firmy pocztowej czy kurierskiej.

(Kolejne pytania, wątpliwości i propozycje dotyczące wydatków przedsiębiorcy – w następnych odcinkach.)