Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Podatnik nie musi niczego wpisywać w polu NIP na fakturach wystawianych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. W szczególności nie musi wpisywać nr PESEL bądź NIP.

Powyższe wynika z art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawy o VAT. Z przepisów tych wynika, że faktury powinny zawierać, między innymi, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (art. 106e ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, przepis ten stosuje się z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT).

Numerem o którym ww. przepis stanowi jest w tym przypadku nr NIP. Jednocześnie należy przy tym podkreślić, iż podawanie nr NIP na fakturze jest konieczne tylko w przypadkach, gdy nabywca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT albo zwolniony i nabywając towary lub usługi działa w takich charakterze.

Konkludując możliwe jest wystawienie osobom fizycznym niezarejestrowanym do celów VAT i/lub nieprowadzących działalności gospodarczych faktur bez numeru NIP oraz PESEL.