Avatar

Jesteśmy firmą transportową (przewóz osób). Za usługi świadczone na terytorium kraju wystawiamy faktury ze stawką 8%, natomiast gdy usługę kupuje firma zagraniczna – wystawiamy fakturę bez podatku VAT („np”). Jeden z unijnych kontrahentów zażyczył sobie fakturę z VATem krajowym 8%. Czy możemy wystawić fakturę w ten sposób?

Jeżeli polska firma sprzedaje usługę transportu towarów, wtedy sposób opodatkowania jest uzależniony od tego, kto jest nabywcą: jeżeli kupującym jest polska firma lub polska osoba prywatna, należy naliczyć VAT na fakturze lub paragonie, jeżeli natomiast kupującym jest firma zagraniczna – należy usługę sprzedać bez VAT („np”), oznaczając fakturę adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Jednak w przypadku sprzedaży usług transportu pasażerów, zasady opodatkowania są zupełnie odmienne. Przede wszystkim, sposób opodatkowania tej usługi nie zależy od tego, kto jest nabywcą: firma czy osoba prywatna, kupujący krajowy czy zagraniczny.

Generalna zasada opodatkowania usług transportu pasażerskiego w transporcie międzynarodowym brzmi następująco: „Miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.”(to cytat z ustawy). Oznacza to, że bilet na transport międzynarodowy jest opodatkowany polską stawką 8% wyłącznie w tej części, która odpowiada odcinkowi przejazdu na terenie Polski (do granicy). Powiedzmy, że przejazd z Polski do Austrii to 1000km, z czego 400km w Polsce, 500km przez Niemcy, a pozostałe 100km – na terenie Austrii; a bilet kosztuje 100zł netto. Polską stawką 8% należy opodatkować wyłącznie 40zł z ceny biletu (według proporcji: 400/1000km), 50zł powinno być opodatkowane w Niemczech, a 10zł – w Austrii. Tym samym, 60zł ceny biletu będzie wykazane w polskiej deklaracji VAT jako sprzedane ze stawką „np”.

Przedsiębiorca, świadczący usługi przewozu osób przez teren krajów unijnych, ma obowiązek zarejestrować się do podatku VAT w tych krajach. W wielu przypadkach, towarzyszy temu obowiązek posiadania kopii zgłoszenia rejestracyjnego w każdym środku transportu, przejeżdżającym przez dany kraj. Rejestracja do VAT zagranicznych przewoźników jest w większości krajów unijnych bardzo uproszczona.

Na jeszcze innych zasadach rozlicza się podatek VAT od usług międzynarodowego transportu pasażerskiego drogą morską i lotniczą: usługi te są opodatkowane według polskiej stawki 0%.