Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Prowadzę firmę sprowadzającą używane samochody do Polski. Skupuję auta za kwotę netto (zakupy wewnątrzwspólnotowe). Spotkałem się z przypadkiem, w którym kontrahent nie zgodził się na sprzedaż „netto” i ostatecznie dokonałem zakupu na kwotę brutto. Za tę transakcję otrzymałem fakturę, która spełnia wszystkie warianty zakupu wewnątrzwspólnotowego, na fakturze jest wyszczególniona kwota brutto wraz z podatkiem jaki zapłaciłem.
Jak mogę odzyskać ten podatek?

Odpowiedź:

Niestety podstawą opodatkowania w przypadku WNT na terenie Polski będzie kwota brutto, którą polski podatnik zapłacił. Procedura zwrotu, tzw. Value-Added Tax Refund, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – tj. poprzez wypełnienie e-Deklaracji VAT-REF udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów. Wniosek kierowany jest się do niemieckiego organu administracji podatkowej – Bundeszentralamt für Steuer Dientstitz Schwedt – za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika.

Limity zwrotu podatku od wartości dodanej zostały określone dla wszystkich krajów Unii Europejskiej w art. 17 Dyrektywy Rady Europy 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. w myśl którego jeżeli wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu krótszego niż rok kalendarzowy, ale nie krótszego niż trzy miesiące, postulowana kwota zwrotu VAT nie może być mniejsza niż 400 EUR lub jej równowartość w walucie krajowej. Jeżeli natomiast wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu wynoszącego rok kalendarzowy, lub pozostałą część roku kalendarzowego, kwota VAT nie może być mniejsza niż 50 EUR lub jej równowartość w walucie krajowej.

Niemniej jednak szczegółowe zasady zwrotu określone są w przepisach niemieckich.

Drugą z opcji jest wystąpienie do kontrahenta z prośbą o skorygowanie faktury.