Avatar

Pracownikowi od 1 stycznia przysługuje roczny wymiar urlopu: 20 lub 26 dni. Ta zasada nie dotyczy szczególnego przypadku: pracownika, który podejmuje pracę po raz pierwszy.

Zgodnie z art. 153 Kodeksu Pracy: Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Jak należy rozumieć ten przepis?

  • ten szczególny sposób naliczania urlopu dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnianych po raz pierwszy, i jednocześnie wyłącznie w pierwszym roku kalendarzowym tej pierwszej pracy,
  • w pierwszym miesiącu zatrudnienia urlop nie może być wykorzystany,
  • nie ma znaczenia, czy zatrudnienie rozpoczyna się 1. dnia miesiąca czy w trakcie miesiąca – prawo do pierwszej cząstki urlopu pracownik nabywa po zakończeniu pierwszego miesiąca kalendarzowego,
  • od stycznia kolejnym roku pracownik ten będzie miał przyznany urlop na zasadach takich jak pozostali pracownicy.

Przykład 1. Pan Krystian rozpoczął pierwszą pracę 10 listopada 2014r., umowa jest podpisana na czas określony do 9 grudnia 2015r., na pełny etat. Pracownikowi przysługuje w kolejnych miesiącach urlop w wymiarze:

  • W listopadzie 2014r.: urlop nie przysługuje.
  • Od 01 grudnia 2014r.: pracownik nabywa prawo do urlopu wyliczonego według wzoru
    wymiar roczny 20 dni / 12 miesięcy = 1,66 w zaokrągleniu 2 dni, w tym 2 dni na żądanie.
  • Od 01 stycznia 2015r.: pracownik nabywa prawo do wykorzystania pełnego wymiaru na rok 2015, tj. 20 dni, w tym 4 dni na żądanie. Dodatkowo, jeśli pracownik w 2014r. nie korzystał w ogóle z urlopu, przysługuje mu urlop zaległy wyliczony według wzoru wymiar roczny 20 dni / 12 miesięcy x 2 miesiące stażu pracy= 3,33 w zaokrągleniu 4 dni.

Przykład 2. Pan Krystian złożył wniosek o urlop wypoczynkowy na 5 dni w grudniu 2014r., na co pracodawca się zgodził. Panu Krystianowi przysługuje jedynie 2 dni urlopu, a przepisy Kodeksu Pracy nie przewidują  „zaliczkowego” udzielania urlopu. Z tego względu w sytuacji, gdy pracodawca udzieli pracownikowi urlopu w wymiarze wyższym, niż przysługujący, od 1 stycznia 2015r. pracownikowi będzie przysługiwał urlop w pełnym wymiarze tj. 20 dni, bez pomniejszania wymiaru o „nadprogramowy” urlop, wykorzystany wcześniej. Dodatkowo, pracownikowi przysługuje zaległy, cząstkowy urlop za grudzień 2014r. – ponieważ pracownik nie mógł go zużyć w grudniu.