Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, jestem kadrową od kilku miesięcy. Po raz pierwszy odkąd pracuję w zawodzie, pojawił się pracownik z prośbą o urlop bezpłatny. Przełożony, który jego wnioski akceptuje, zjawił się u mnie z pytaniem ile takiego urlopu może maksymalnie udzielić i jakie tu w ogóle obowiązują zasady. Może mogliby Państwo naświetlić temat? Dziękuję! – Alicja

Pracownik zatrudniony u swojego pracodawcy może zwrócić się do niego z prośbą o udzielenie urlopu bezpłatnego. Zgodnie z Kodeksem pracy urlop bezpłatny udziela się wyłącznie na wniosek pracownika (art. 174 § 1 – Kodeks pracy), jest on całkowicie bezpłatny oraz nie ma limitu określającego długość trwania takiego urlopu. Jedyną sprawą związania z długością trwania urlopu bezpłatnego jest fakt, gdy urlop bezpłatny trwa dłużej niż 3 miesiące, pracodawca ma prawo odwołać pracownika z tego urlopu w przypadku ważnych przyczyn (art. 174 § 3 – Kodeks pracy).

Urlop bezpłatny a składki ZUS

Pracownik będący na urlopie bezpłatnym nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę, gdyż stosunek pracy jest zawieszony. Brak wynagrodzenia za okres urlopu oznacza również nieopłacanie przez pracodawcę składek ZUS, gdyż nie ma do tego podstawy. Po upływie 30 dni pracownik traci ubezpieczenie społeczne, emerytalne i zdrowotne.

Podczas trwania urlopu bezpłatnego, pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego (art. 174 § 2 – Kodeks pracy).

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop bezpłatny?

Zgodnie z art. 174 § 1 Kodeksu pracy pracodawca na pisemny wniosek pracownika może udzielić urlopu bezpłatnego. Nie ma jednak przepisu prawa mówiącego, że nie może odmówić pracownikowi. Pracodawca, który nie wyrazi zgodny na urlop bezpłatny pracownika, nie musi podawać również przyczyny swojej decyzji.