Avatar

Na wstępie przypomnijmy, że obowiązek rozliczania podatku VAT od faktury według metody kasowej dotyczy – od 2014 roku – nie tylko wyłącznie małych podatników, którzy zgłosili do urzędu skarbowego stosowanie metody kasowej, ale również innych przedsiębiorców:

  1. komisów,
  2. sprzedających usługi ubezpieczeniowe, udzielania kredytów, udzielania gwarancji lub poręczeń.

Podatnicy, zobowiązani do wystawienia faktury w trybie „metoda kasowa”, często pytają: w którym polu faktury umieścić tą adnotację?

W 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur. W uprzednio obowiązującym rozporządzeniu w ogóle nie było obowiązku umieszczania na fakturze takiego dopisku. Według nowych przepisów (art. 106a – 106q ustawy o podatku VAT) nie zostało precyzyjnie zdefiniowane, w którym miejscu na fakturze należy umieścić adnotację „metoda kasowa”.

Obowiązek umieszczania na fakturze tej adnotacji wynika z art. 106e ust. 1., który brzmi:

Faktura powinna zawierać (…) pkt 16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 – wyrazy „metoda kasowa”.

 Oznacza to, że przedsiębiorca, wystawiając fakturę, ma dużą swobodę, gdzie umieścić tą adnotację.  Nie powinien jednak tym dopiskiem zastępować żadnego innego wymaganego pola.

Najczęściej adnotację „metoda kasowa” umieszcza się:

  • w tym samym polu, w którym jest tytuł „Faktura” (czyli zamiast „Faktura VAT MP” – jak to obowiązywało wg starych przepisów – mamy: „Faktura metoda kasowa”);
  • w polu „uwagi”.

Teoretycznie adnotację tą można by umieścić nawet w każdym polu z nazwą sprzedawanych towarów lub usług.

Ważne: nawet wystawiając fakturę w języku obcym, dla zagranicznego kontrahenta, musimy pamiętać, że adnotacje obowiązkowe z przepisów do umieszczenia na fakturze muszą być napisane w języku polskim – dokładnie tak, jak to zostało napisane w ustawie. Informacyjnie, w takich przypadkach można dodać tłumaczenie tej adnotacji, nie należy jednak rezygnować z polskiej wersji adnotacji.