Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Pracuję w biurze rachunkowym, mam pewien problem z Klientem. Nie chce mi on przekazać wyciągu bankowego do zaksięgowania (udokumentowania) zapłaty składek ZUS… Czy wystarczy samo potwierdzenie przelewu, żeby to uwzględnić w KPIR? – pyta Pan Amadeusz

Podstawą ujęcia składek społecznych pracodawcy w kosztach uzyskania przychodu przedsiębiorstwa jest fakt ich uiszczenia na indywidualny rachunek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pan jako księgowy nie ma obowiązku posiadania kompletnego wyciągu bankowego przedsiębiorcy.

Stosownych działań można dokonać na podstawie pojedynczych potwierdzeń przelewu, czy to zapłata za składki ZUS, czy odsetki od kredytu. Podstawowym dokumentem stanowiącym koszt uzyskania przychodu w tym przypadku jest dokument poniesienia wydatku, uiszczenia zapłaty.

Rozliczenie składek ZUS w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorca może zdecydować w jaki sposób chce rozliczać składki społeczne ZUS w kosztach firmy. Ma do dyspozycji dwa sposoby:

  • składki społeczne ZUS w kosztach uzyskania przychodu
  • składki społeczne ZUS pomniejszające podstawę opodatkowania

W pierwszym przypadku przedsiębiorca zalicza w koszty uzyskania przychodu składki na ubezpieczenia społeczne w momencie ich zapłaty. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na księdze przychodów i rozchodów jest to kolumna 13, czyli pozostałe wydatki.

W drugim natomiast przypadku przedsiębiorca może pomniejszyć podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu faktycznej zapłaty składek społecznych ZUS.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

W przeciwieństwie do składek na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Odliczamy ją tylko od podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 7,75%. W roku 2020 jest to 312,02 zł.