Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dostaliśmy fakturę za transport pasażerski Lublin Kraków ze stawką 8% z adnotacją, iż jest to transport pasażerski w imieniu, na odpowiedzialność i rachunek przedsiębiorcy polskiego prowadzącego usługi związane z transportem publicznym (przewozy krajowe i międzynarodowe), w którym pośredniczy niemiecka spółka. Jak mamy zaksięgować taką f-rę?? – pyta Pan Stanisław

Zgodnie z obecnymi przepisami według art. 28f ust. 1 ustawy o VAT określona została szczególna reguła odnosząca się do ustalenia miejsca opodatkowania w przypadku przewozu osób.

W myśl tego przepisu miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Powyższy zapis w zakresie miejsca opodatkowania ma zastosowanie bez względu na to, na czyją rzecz jest świadczona usługa, tj. czy kontrahentem jest podatnik – przedsiębiorca, czy podmiot niebędący podatnikiem – konsument.

Należałoby taką fakturę zaksięgować bezpośrednio do ewidencji VAT i odliczyć 8% podatku od towaru i usług.