Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Chciałbym sprowadzić z kraju UE towar do dalszej sprzedaży. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem VAT-owcem, rozliczam się na zasadach ogólnych (KPiR). Rozumiem, że kupując towar płacę kwotę z VAT i taką kwotę księguję w KPiR jako zakup towarów?

pyta Pan Artur

Panie Arturze, na pierwszy rzut oka wydaje się to sprawa oczywista. Nie jestem zarejestrowany jako czynny podatki VAT w Polsce, to i przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów postępuję również tym schematem.

Jednak przy tego typu transakcjach są pewne wymogi, ograniczenia odpowiednio sklasyfikowane w polskim prawie podatkowym, o których musimy pamiętać przy zakupie towarów w krajach UE.

Dokonując wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, jeśli wartość tych transakcji w danym roku podatkowym nie przekroczyła wartości 50.000 zł, podatnik może nie wykazywać tego jako WNT.

Ma również prawo dobrowolnie wykazać transakcję jako WNT, nawet gdy nie przekroczył tego limitu ale w tym przypadku musi naliczyć i opłacić podatek VAT (wg stawki krajowej). Opłacony podatek VAT może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Jeżeli podatnik niebędący czynnym podatnikiem VAT będzie chciał dobrowolnie wykazać WNT (lub przekroczy limit 50.000 zł) musi przed dokonaniem takiej transakcji zarejestrować się jako podatnik VAT-UE lub musi złożyć pisemne oświadczenie o wyborze takiego rozliczenia do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego (art.10 ust. 6 ustawy o VAT).

Zgłoszenie odbywa się na formularzu VAT-R, zaznaczając pole nr 60 w części C3. W konsekwencji tego zgłoszenia podatnik otrzyma przed swoim nr NIP dodatkowo kod kraju (np. Polska – PL, Niemcy – DE), którym będzie się posługiwał przy dokonywaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Podatnik powinien składać deklarację VAT-UE nawet jeśli w danym miesiącu nie wystąpią tego rodzaju zakupy, w przeciwnym razie po nieskładaniu przed kolejne 3 miesiące lub za kolejny kwartał, zostanie skreślony z rejestru VAT-UE na podstawie art.97 ust.15 ustawy o VAT. Wykazanie transakcji WNT powoduje jeszcze u podatnika złożenia odpowiedniej deklaracji, gdzie tego rodzaju transakcja będzie widoczna.

W Pana przypadku jako, że jest Pan nievatowcem, będzie składana deklaracja VAT-8 (WNT pola 10 i 11 w części C) do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym miało miejsce WNT.

Jeśli byłby Pan czynnym podatnikiem VAT to takie transakcje należało by wykazać poprzez deklarację VAT-7 lub VAT-7k (rozliczenie kwartalne) w polach 23 i 24 części C.

Podsumowując, podatnik niebędący czynnym podatnikiem VAT w Polsce, planujący dokonać zakupu towarów od przedsiębiorców z krajów UE, musi wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, gdy :

zostanie przekroczony limit 50.000 zł

• nie został przekroczony limit, ale nabywca użył NIP-u z prefiksem PL, co skutkuje tym, że na fakturze nie zostanie wykazany podatek VAT