Avatar

Jestem rolnikiem i rozliczam VAT. Otrzymałam faktury wystawione we wrześniu i październiku dopiero w grudniu. Czy mogę je ująć w rozliczeniu za miesiąc listopad?
pyta Pani Zofia

W praktyce gospodarczej nierzadko zdarza się, że faktury docierają do nabywcy wiele tygodni, a nawet kilka miesięcy po wystawieniu tych faktur.

Podstawowy termin odliczenia VAT od faktur zakupowych to miesiąc, w którym sprzedawca musiał rozliczyć VAT należny, wykazany na fakturze. W większości przypadków sprzedawcy mają obowiązek rozliczyć VAT od sprzedaży w dacie sprzedaży (a nie w dacie wystawienia faktury). Tylko w niektórych przypadkach, m.in. sprzedaży usług telekomunikacyjnych, tzw. mediów, wynajmu – sprzedawcy mają obowiązek rozliczyć VAT od sprzedaży w dacie wystawienia faktury. Natomiast podstawowy termin odliczenia VAT odliczenia faktur VAT RR (faktur wystawianych przez nabywców produktów rolnych od rolnika ryczałtowego) to miesiąc, w którym dokonano zapłaty za te faktury. Nie można przy tym zapomnieć, że prawo odliczenia VAT z tych faktur VAT RR jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, m.in. dokonania zapłaty za te faktury przelewem, w terminie 14 dni od daty wystawienia tej faktury.

Oczywiście w każdym przypadku, odliczenie VAT z faktury jest możliwe pod warunkiem otrzymania tej faktury przez nabywcę – wcześniejsze odliczenie VAT jest niedopuszczalne.

Jeżeli nabywca nie  skorzysta z prawa do odliczenia VAT w pierwszym terminie, VAT z tych faktur nie przepada – podatnik ma do dyspozycji jeszcze dwa kolejne okresy rozliczeniowe (miesiące lub kwartały, w zależności od stosowanej metody rozliczania VAT).

W opisanym przypadku, faktury wpłynęły do nabywcy dopiero w grudniu. Dlatego nie można z odliczenia VAT skorzystać w rozliczeniu za wcześniejsze miesiące – faktury te, chociaż wystawione we wrześniu i w październiku, będą mogły być ujęte dopiero w deklaracji za grudzień.