Avatar

Środki na rozpoczęcie działalności to bardzo specyficzna forma dotacji: z jednej strony otrzymuje je osoba prywatna, która jeszcze działalności nie prowadzi, a z drugiej – są to pieniądze, a w konsekwencji różne zakupy, jak najbardziej z działalnością gospodarczą związane. Co trzeba w związku z otrzymaniem tych środków ująć w książce podatkowej?

Otrzymane pieniądze – czy to przychód?

Co do zasady – każda sprzedaż oraz każde otrzymane – poza sprzedażą – pieniądze, są przychodem dla przedsiębiorcy. Ustawa podatkowa przewiduje na szczęście specjalny wyjątek od tej zasady dla jednorazowych środków, przyznanych bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Według przepisów, te pieniądze są przychodem zwolnionym z opodatkowania, a zatem faktu podpisania umowy (przyznania tej dotacji), jak i otrzymania pieniędzy, nie należy w ogóle wpisywać jako przychód do książki podatkowej.

Zakupy środków trwałych – czy to koszt?

Jeżeli z otrzymanych środków zostaną zakupione środki trwałe, to w pierwszej kolejności należy pamiętać, aby wpisać je do ewidencji środków trwałych. W przeciwieństwie jednak do środków trwałych, które zostały zakupione z własnych pieniędzy, tych sfinansowanych z dotacji nie można rozliczać w kosztach podatkowych. Oznacza to, że amortyzacji tych środków trwałych w ogóle nie wolno wpisywać jako koszt do książki podatkowej.

Zakupy wyposażenia – czy to koszt?

Jeżeli z otrzymanych środków zostaną zakupione przedmioty przeznaczone do długotrwałego użytkowania, o wartości powyżej 1500zł i jednocześnie nie większej niż 3500zł, to w pierwszej kolejności należy pamiętać, aby wpisać je do ewidencji wyposażenia. W odróżnieniu od środków trwałych te zakupy, pomimo sfinansowania dotacją, można zaliczyć do kosztów. Zakupy te wpisujemy do książki podatkowej do kolumny 13 pod datą wystawienia faktury przez dostawcę.

Pozostałe zakupy – czy to koszt?

Jeżeli z otrzymanych środków zostaną dokonane inne zakupy, np. drobne wyposażenie, materiały, towary czy usługi – możemy wpisać je do odpowiedniej kolumny książki podatkowej jako koszt, również pod datą wystawienia faktury przez dostawcę.