Avatar

Mogłoby się wydawać, że skoro wykonujemy usługi na terenie Polski, a do tego firma ma status krajowego podatnika, to wykonywane przez naszą firmę usługi powinny być opodatkowane polskim VATem. Nic bardziej mylnego! Oto zbiór najważniejszych zasad, które pomogą ustalić, w którym kraju powinna być dana usługa opodatkowana. Dla dociekliwych, polecamy lekturę artykułu 28a i dalszych ustawy o VAT.

  • Jeżeli sprzedajemy usługi związane z nieruchomościami, np. usługi hotelowe, usługi wyceny, usługi pośredników w obrocie nieruchomościami – usługi te powinny być opodatkowane podatkiem VAT tego kraju, gdzie znajduje się nieruchomość.  Jeżeli nieruchomość położona jest przykładowo we Francji, a nabywca usługi jest francuskim podatnikiem VAT – wtedy należy wystawić fakturę bez podatku VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie”; usługa ta będzie opodatkowana przez naszego nabywcę w jego kraju, jako „import usług”. Jeżeli jednak nabywcą tej usługi byłby podatnik inny niż francuski, wtedy to nasza firma ma obowiązek rozliczyć francuski VAT od tej usługi.
  • Jeżeli sprzedajemy usługi gastronomiczne i cateringowe – usługi te powinny być opodatkowane podatkiem VAT tego kraju, gdzie usługa jest faktycznie wykonywana.
  • Jeżeli sprzedajemy usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, a kupującym jest firma – podatnik VAT – usługi te powinny być opodatkowane podatkiem VAT tego kraju, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.
  • Jeżeli sprzedajemy usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, a kupującym jest osoba prywatna niebędąca podatnikiem – usługi te powinny być opodatkowane podatkiem VAT tego kraju, gdzie ta działalność faktycznie jest wykonywana.
  • Jeżeli sprzedawana przez naszą firmę usługa to żadna z powyższych, a kupującym jest osoba prywatna (bądź instytucja, jednostka nie posiadająca statusu podatnika VAT) – wtedy sprzedaż należy opodatkować w kraju sprzedawcy, czyli w Polsce.
  • Jeżeli sprzedawana przez naszą firmę usługa to żadna z powyższych, a kupującym firma – podatnik VAT krajowy – wtedy należy wystawić fakturę z krajowym podatkiem VAT.
  • Jeżeli sprzedawana przez naszą firmę usługa to żadna z powyższych, a kupującym jest firma – podatnik VAT z innego kraju – wtedy należy wystawić fakturę bez podatku VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie”; usługa ta będzie opodatkowana przez naszego nabywcę w jego kraju, jako „import usług”.