Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Zasadniczo sprzedaż składnika majątkowego wycofanego z działalności gospodarczej przed upływem 6 lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po jego wycofaniu będzie stanowiła dla Podatnika przychód z działalności gospodarczej.

Do rozważenia przez Podatnika darowizna składnika majątkowego do osoby z pierwszej grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków o darowizn, a następnie sprzedaż tego składnika majątkowego przez tą osobę w ciągu 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym obdarowany został właścicielem zbywanej rzeczy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej ustawy o PIT, w przypadku, w którym składniki majątku wykorzystywanego do działalności gospodarczej, przed ich odpłatnym zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, przychód uzyskany z tytułu ich sprzedaży dokonanej przed upływem 6 lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po ich wycofaniu z działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W rezultacie jeżeli sprzedaż składnika majątkowego nastąpi przed okresem 6 lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po jego wycofaniu, wówczas Podatnik będzie zmuszony do wykazania przychodu podatkowego z tytułu działalności gospodarczej. Oczywiście jeżeli sprzedaż nastąpi po tym okresie środki pieniężne będą zwolnione z opodatkowaniem podatkiem dochodowym.

Nie mniej jednak jeżeli osoba która wycofała składniki majątkowe z działalności gospodarczej, następnie przekazałaby w formie darowizny te składnik majątkowe osobie z pierwszej grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, wówczas ich sprzedaż po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym obdarowany został właścicielem zbywanej rzeczy byłaby zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ jest to darowizna między osobami z pierwszej grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, stąd też w przypadku zgłoszenia tego faktu od urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (przekazania darowizny) – nie powstanie obowiązek podatkowy również z tytułu otrzymanej darowizny.

Oczywiście po zrealizowanej sprzedaży środki pieniężne od obdarowanego mogą trafić do darczyńcy w  firmie darowizny pieniężnej.

Z poważaniem,