Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, w związku z tym, że czasy dość ciężkie, rozważam rozpoczęcie sezonowej sprzedaży owoców, których latem nie brakuje, aby dorobić do domowego budżetu. W związku z tym mam pytanie – jakie tu obowiązują zasady, jeśli chodzi o kasy fiskalne? Czy byłbym objęty obowiązkiem, jeśli sprzedaż dotyczy dosłownie kilku miesięcy w roku? Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam – Waldemar

Obowiązek ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
W powyższym artykule nie uwzględniono sprzedaży na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, co oznacza, że kasy rejestrującej nie musimy zakładać, gdy sprzedajemy towary lub usługi na rzecz firm.

Zwolnienie z kasy rejestrującej

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 r., podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Z postawionego pytania wynika, że Pan dopiero będzie rozpoczynał prowadzenie działalności, czyli limit będzie liczony proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności począwszy od dnia pierwszej sprzedaży. Przykładowo, jeśli sprzedaż byłaby prowadzona od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2022 to limit sprzedaży wynosiłby 10.000 zł. Po przekroczeniu tego limitu, podatnik ma dwa miesiące na założenie kasy rejestrującej, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie.

Zwrot za zakup kasy rejestrującej

Przekroczenie limitu do kasy rejestrującej wiąże się z obowiązkiem jej zakupu. Podatnik, który tego dokona, może ubiegać się o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% wartości netto, nie więcej niż 700 zł, pod warunkiem, że jest to kasa online oraz zmieścił się z zakupem w okresie 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.