Avatar

Na początku kwietnia kupiłem samochód osobowy, biorąc kredyt na firmę. Zarejestrowałem go na osobę prywatną. Czy sprzedając go będę musiał odprowadzić podatek vat do U.S.?
pyta Pan Mirosław

Jeżeli przewiduje Pan sprzedaż samochodu za jakiś czas, warto rozważyć, który sposób rozliczania wydatków na ten pojazd będzie bardziej korzystny pod względem podatkowym:

Rozwiązanie 1.

Samochód będzie ujęty w ewidencji środków trwałych. Do kosztów podatkowych można wtedy zaliczać amortyzację oraz różnego rodzaju wydatki na użytkowanie tego samochodu. Można odliczać również VAT z faktur na te wydatki, w wysokości:
– 100% od wydatków eksploatacyjnych i 100% od paliwa, jeżeli samochód ten jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej (co będzie potwierdzone ewidencją przebiegu pojazdu oraz zgłoszeniem do US na VAT-26), lub
– 50% od wydatków eksploatacyjnych a bez odliczenia od paliwa, jeżeli samochód ten nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Możliwość rozliczania wydatków na samochód w kosztach, jak i odliczania VAT wydaje się atrakcyjna. Ale należy pamiętać, że w momencie sprzedaży samochodu, który był ujęty w ewidencji środków trwałych, trzeba będzie wystawić fakturę, a w konsekwencji odprowadzić do US VAT należny z tej sprzedaży, jak również wykazać przychód (w kwocie netto) z działalności gospodarczej, co może znacząco wpłynąć na wysokość podatku dochodowego PIT.

 

Rozwiązanie 2.

Samochód nie będzie ujęty w ewidencji środków trwałych. Do kosztów podatkowych można zaliczać różnego rodzaju wydatki na użytkowanie tego samochodu (do celów służbowych oczywiście), jednak w kwocie nie większej, niż wynika to z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. Przy tym rozwiązaniu, nie odliczamy VAT z faktur związanych z tym samochodem – bo nie jest to samochód firmowy.
A skoro jest to samochód prywatny, to w momencie sprzedaży go, nie należy tego zdarzenia rozliczać jako sprzedaż z działalności. Oznacza to, że nie wystąpi faktura na tą sprzedaż, a w konsekwencji ani podatek VAT, ani przychód z działalności gospodarczej.