Avatar

Prowadzenie sklepu internetowego czy sprzedaż na portalach aukcyjnych wydaje się łatwym i tanim sposobem na zarabianie. Sprawdźmy, jakie obowiązki wobec fiskusa mają osoby, które chcą sprzedawać przez internet?

1. Prowadzenie sklepu internetowego czy regularna sprzedaż na portalach aukcyjnych to prowadzenie działalności gospodarczej – a zatem należy pamiętać nie tylko o zarejestrowaniu takiej działalności, ale również o płaceniu od tej działalności podatku dochodowego PIT.

2. Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, jest również podatnikiem podatku VAT. Jedynie najmniejsze firmy, które nie osiągają kwoty rocznych obrotów w wysokości 150.000zł, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT – oczywiście do czasu osiągnięcia tego limitu.

3. Niezależnie od sposobu rozliczania podatku dochodowego jak i podatku VAT, sprzedaż przez internet rodzi obowiązek wystawiania właściwych dokumentów:

  • jeżeli kupującym jest firma – należy wystawić fakturę,
  • jeżeli kupującym jest osoba prywatna – należy wystawić paragon fiskalny.

4. A jak paragon fiskalny – to i kasa fiskalna powinna być. Sprzedający przez internet powinni zajrzeć do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szczególnej uwadze polecamy dwie możliwości zwolnienia, czyli – podstawy prawnej, pozwalającej na niestosowanie kasy fiskalnej:

  • jeżeli sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 20.000zł; jeżeli jest to pierwszy rok, w którym przedsiębiorca sprzedaje osobom prywatnym, wtedy limit 20.000zł należy przeliczyć proporcjonalnie do okresu liczonego od daty pierwszej takiej sprzedaży do końca roku;
  • eżeli dostawy w systemie wysyłkowym są opłacane w całości na konto bankowe przedsiębiorcy (za pośrednictwem poczty, banku lub skok), a z prowadzonej dokumentacji tych wpłat jasno wynika, kto opłatę uiścił i jakiej transakcji ta wpłata dotyczy (z tego zwolnienia mogą również korzystać firmy, które przekraczają ww. limit 20.000zł).

5. Prowadząc sprzedaż przez internet może okazać się, że klientem jest firma lub osoba z zagranicy. Zasady rozliczania takiej sprzedaży zagranicznej są nieco odmienne: może się okazać konieczne wystawienie faktury ze stawką VAT 0% (jeżeli transakcja zostanie zakwalifikowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), lub nawet… opodatkowanie podatkiem VAT nie polskim, a tego kraju, w którym jest odbiorca towaru (to po przekroczeniu limitów tzw. sprzedaży wysyłkowej).

6. Każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć sprzedaż przez internet powinien sprawdzić przepisy szczegółowe, dotyczące konkretnego rodzaju sprzedaży. Dla przykładu: w internecie nie wolno handlować m.in. wyrobami alkoholowymi.