Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Chciałabym zacząć sprzedawać moje rękodzieło przez internet (robótki na drutach). Ostatnio takie wyroby są coraz popularniejsze. Do tej pory prowadziłam tylko bloga, ale osoby, które go śledzą, wciąż pytają czy może nie chciałabym robić na sprzedaż. Pytanie jest jedno – jeśli będę wysyłać tylko przez internet, to muszę kupić kasę fiskalną? – chciała wiedzieć Pani Karolina

W obecnych czasach bardzo prężnie rozwija się rynek sprzedaży wysyłkowej, czy to za pośrednictwem różnych serwisów sprzedażowych, czy też bezpośrednio od sprzedawcy. Panująca obecnie epidemia, skutkuje coraz silniejszym trendem do przerzucenia transakcji kupna i sprzedaży do internetu.

Tu często przedsiębiorcy zastanawiają się co z kasą rejestrującą. Tak również jest w tym przypadku.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Takie jest ogólne prawo, od którego jednak są wyjątki, a jednym z nich jest sprzedaż wysyłkowa.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, przedsiębiorcy są zwolnieni z posiadania kasy rejestrującej, gdy dokonują dostawy towarów w systemie wysyłkowym, jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika czego dokładnie dotyczyła oraz na czyją rzecz została dokonana.

Wyżej wymienione zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy dokonują dostawy w systemie wysyłkowym:

  • perfum,
  • sprzętu fotograficznego, radiowego, telewizyjnego lub telekomunikacyjnego,
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

W przypadku, gdy spełni Pani przesłanki opisane w rozporządzeniu, będzie mogła Pani zastosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej, gdyż sprzedawane towary nie wykluczają możliwości zastosowania tego zwolnienia.