Avatar

Jak poprawnie stosować okresy rozliczeniowe i jak wystawiać faktury za okresy rozliczeniowe? Poradnik w 5 krokach:

1. Okresy rozliczeniowe mogą dotyczyć zarówno usług, jak i dostaw towarów. To stosunkowo niedawna zmiana w przepisach – kiedyś można było stosować okresy rozliczeniowe tylko do usług ciągłych, czyli takich, przy których nie da się wyróżnić momentu wykonania usługi. A zatem można wystawiać po jednej fakturze za wszystkie dostawy pieczywa w każdym kolejnym miesiącu.

2. Okresy rozliczeniowe nie muszą odpowiadać miesiącom kalendarzowym, chociaż jest to najpopularniejszy sposób – kontrahenci mogą dowolnie ustalić, co jest okresem rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy może być przesunięty np. od 15. do 14. dnia następnego miesiąca, jak jest to stosowane przez dostawców usług telekomunikacyjnych; może być krótszy niż miesiąc, np. tygodniowy; okresy rozliczeniowe mogą być nierówne, np. do 15 marca, 15 kwietnia i 25 września; okres rozliczeniowy może być wyznaczany nie przez upływ czasu, lecz np. wielkość dostaw… nie ma tu w zasadzie żadnych ograniczeń, oprócz jednego: według przepisów VAT, faktura za długie okresy rozliczeniowe powinna być wystawiona przynajmniej raz na koniec roku.

3. Zastosowania okresów rozliczeniowych bezwzględnie wymaga określenia ich w podpisanej umowie pomiędzy kontrahentami lub przynajmniej wskazania okresów rozliczeniowych w regulaminie sprzedaży dostawcy. Chodzi o możliwość wykazania i uzasadnienia, dlaczego w takich a nie innych datach wystawiamy faktury.

4. Datą sprzedaży na fakturze za okres rozliczeniowy jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, bez względu na to, kiedy faktycznie – w ramach tego okresu – usługi się zakończyły, lub kiedy towary zostały faktycznie dostarczone.

5. Faktura wystawiana za okres rozliczeniowy nie odróżnia się niczym szczególnym od standardowych faktur. Nie ma obowiązku wskazywania całego okresu, bądź miesiąca sprzedaży.