Avatar

Z dniem 1 kwietnia 2014 z ustawy o VAT zniknęły definicje samochodu osobowego i ciężarowego – na potrzeby odliczania VAT liczy się przede wszystkim rozróżnianie, czy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej czy też nie. Nie można jednak zapomnieć, że na potrzeby ustaw o podatkach dochodowych (analogicznie w PIT i CIT) nadal funkcjonuje pojęcie samochodu osobowego i ciężarowego. I przepisy te również uległy zmianom z dniem 1 kwietnia 2014. W tym miejscu przypomnijmy, przy jakiego rodzaju wydatkach, zakwalifikowanie samochodu jako osobowy ma znaczenie dla ujęcia w kosztach uzyskania przychodu.

  • W przypadku nabycia samochodu osobowego w pierwszym roku działalności lub przez małego podatnika, nie ma możliwości zamortyzowania jego wartości jednorazowo.
  • Jeżeli samochód osobowy jest środkiem trwałym, a jego wartość początkowa przekracza równowartość 20.000 euro, wtedy część amortyzacji, odpowiadająca nadwyżce ponad tą kwotę, nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
  • Jeżeli ubezpieczamy samochód osobowy (własny czy np. leasingowany), a wartość przyjęta w polisie przekracza równowartość 20.000 euro, wtedy część składki, odpowiadająca nadwyżce ponad tą kwotę, nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
  • Jeżeli przedsiębiorstwo ponosi jakiekolwiek wydatki na użytkowanie samochodów osobowych,  które nie wchodzą w skład majątku firmowego, wtedy część tych wydatków, przekraczająca kwotę wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu (wyliczenie z zastosowaniem stawek z rozporządzenia Ministra Infrastuktury), nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, brak ewidencji przebiegu pojazdu powoduje, że żaden wydatek poniesiony na użytkowanie tych samochodów nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce przepis ten dotyczy samochodów wynajmowanych, zastępczych, również pojazdów prywatnych pracowników, które są używane do celów służbowych. Przepis ten nie dotyczy samochodów osobowych, z których firma korzysta w ramach umowy leasingu.